Your search for 'Nederland' matched 852 lots from auctions added in the last six months.
To search our full database of over 7 million records, please subscribe to CoinArchives Pro.

Search for 'Nederland' in upcoming auctions at  NumisBids.com
Auction DatePrice Realized
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 312
Provinical - GELDERLAND Provincie 1581 - 1795 Nederlandse rijksdaalder 1652, Silver Klein gelauwerd borstbeeld naar rechts met zwaard en provinciaal wapen aan lint. Mmt. zittend hondje MO· ARG· PRO – · CONFOE· BELG· GEL – R. Kz. generaliteitswapen met kleine kroon tussen jaartal, mmt. lelie.Delm. 938; V. 9.1; Dav. 4828.Dit interessante stuk vertoont zowel het muntmeesterteken lelie als het zittend hondje. In 1651 is de lelie voor het laatst gebruikt, waarna het vervangen zou zijn door het zitt...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 313
Provinical - GELDERLAND Provincie 1581 - 1795 ½ Nederlandse rijksdaalder 1620, Silver Klein gelauwerd borstbeeld naar rechts met zwaard en provinciaal wapen aan lint, mt. ✥ voor omschrift MO· ARG· PRO· – CONFOE· BEL· GEL·. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal.Delm. 954; V. 9.2; de V. 134 var.Uit veiling Schulman 16 van 22 apr. 1996, no. 121.13.89 g. RR Zeer fraai Estimate: 100 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 320
Provinical - GELDERLAND Provincie 1581 - 1795 2 Gulden 1694, Silver Type II. Staande Nederlandse maagd, jaartal onder de voeten, interpunctie : in omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 2 – GL, mmt. eenhoorn na omschrift MO: ARG: ORD: FÆD: BELG: GEL:.Delm. 1155; V. 13.2; de V. 347.R NGC AU55 Estimate: 300 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 321
Provinical - GELDERLAND Provincie 1581 - 1795 1 Gulden 1763, Silver Type IIc. Staande Nederlandse maagd, jaartal onder de voeten, mmt. boompje voor omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde als I – GL. Met titel ...D: GEL: &: C· Z:. Kabelrand.Delm. 1178; V. 14.2 var.Originele muntkleur. NGC MS64 Vrijwel FDC Estimate: 150 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 345
Provinical - HOLLAND Provincie 1581 - 1795 1 Gulden 1681, Gold In goud geslagen op het gewicht van 5 dukaten. Type I var. Staande Nederlandse maagd HAC NITIMVR – HANC TVEMVR. Kz. gekroond provinciaal wapen zonder waardeaanduiding MO: NO: ARGENT: COMIT: HOLL˙, jaartal boven de kroon. Gladde rand.Delm. 801; V. 52.2.Reeds in 1679 ontstond er het idee om weer, na enkele eeuwen, over te gaan op het aanmunten van zilveren guldens. De staten van het gewest Holland namen het initiatief; de stempelsnij...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 352
Provinical - HOLLAND Provincie 1581 - 1795 ½ Nederlandse rijksdaalder 1622, Silver Gelauwerd borstbeeld met zwaard en provinciaal wapenschild aan lint naar rechts ❀ ·MO· ARG· PRO· – CONFOE· BELG· HOL·. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, x daarboven.Delm. 955; V. 46.5.Uit veiling Schulman 25 van 23 apr. 2001, no. 482.14.16 g. RR Fraai + Estimate: 150 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 358
Provinical - HOLLANDSE STEDEN Piedfort gouden dukaat 1673, Gold, AMSTERDAM Op het gewicht van 4½ dukaten. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal CONCORDIA· RES – PAR CRES: HOL –·. Kz. vierkant met versiering met tekst MO: AVR / PROVIN / CON·FOE / BELG· AD / LEG IMP·, daaronder het wapentje van Amsterdam. Randschrift |❀ D: GEDACHTENIS· V: D: MUNTE· V: AMSTERDAM.Delm. 779; V. 40.1 cf. tekst 223b/c; Maill. suppl. 3.3; Fr. 258 (141a). We zijn verheugd u deze Gouden Dukaat van Ams...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 370
Provinical - WEST-FRIESLAND Het Gewest 1581 - 1795 3 Gulden 1763, Silver Type III. Staande Nederlandse maagd, jaartal in de afsnede. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 3 – GL. Met grove kabelrand. Zonder mmt.Delm. 1147; V. 69.4; Dav. 1853.31.51 g. Originele muntkleur Vrijwel FDC Estimate: 300 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 371
Provinical - WEST-FRIESLAND Het Gewest 1581 - 1795 3 Gulden 1786, Silver Type III. Staande Nederlandse maagd, jaartal in de afsnede. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 3 - GL. zonder mmt. Kromme 7 in jaartal. Kabelrand.Delm. 1147; V. 69.4; Dav. 1853.31.69 g. RR in deze kwaliteit Kleurrijke regenboog patina FDC Estimate: 500 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 372
Provinical - WEST-FRIESLAND Het Gewest 1581 - 1795 3 Gulden 1792, Silver Staande Nederlandse maagd, jaartal in de afsnede. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 3 - GL. Kabelrand.Delm. 1147; V. 69.4; Dav. 1853.31.59 g. Originele muntkleur FDC Estimate: 500 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 373
Provinical - WEST-FRIESLAND Het Gewest 1581 - 1795 3 Gulden 1793 over 179(.), Silver Type III. Staande Nederlandse maagd, jaartal in de afsnede. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 3 – GL. Met grove kabelrand. Zonder mmt.Delm. 1147; V. 69.4; Dav. 1853.31.15 g. RRR. Onbekende overslag Originele muntkleur, NGC MS64 FDC Estimate: 500 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 379
Provinical - ZEELAND Provincie 1580 - 1795 Nederlandse rijksdaalder 1624, Silver Gelauwerd borstbeeld met zwaard en provinciaal wapenschild aan lint naar rechts, mt. ♖ na omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, daarboven mt. ♖ tussen roosjes.Delm. 941; V. 85.1; Dav. 4844.Uit veiling Schulman 19 van 17 nov. 1997, no. 333 -> uit veiling Schulman 18 van 21 apr. 1997, no. 356.28.58 g. Haarlijntes Zeer fraai + Estimate: 100 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 380
Provinical - ZEELAND Provincie 1580 - 1795 Nederlandse rijksdaalder 1625, Silver Gelauwerd borstbeeld met zwaard en provinciaal wapenschild aan lint naar rechts, mt. ♖ na omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, daarboven mt. ♖ tussen roosjes.Delm. 941; V. 85.1; Dav. 4844.RR. Zeer zeldzaam jaar Schitterende donkere patina, slagbarst. NGC AU53 Prachtig Estimate: 300 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 383
Provinical - ZEELAND Provincie 1580 - 1795 Zilveren dukaat 1759, Silver Type IIb. Staande ridder met provinciewapen aan lint.♖ MON: NO: ARG: PRO: CONFŒ: BELG: COM: ZEL·. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, twee rozetten boven de kroon. Kabelrand.Delm. 976 var; V. 87.1 var.Sedert 1880 slechts viermaal door ons verhandeld, waarvan een exemplaar zich nu in de collective van de Nederlandsche Bank bevindt.27.74 g. RRR. Uiterst zeldzaam jaar. Zeer fraai Estimate: 300 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 397
Provinical - UTRECHT Duurstede 6e eeuw - 1010 Gouden triens of tremissis z.j, Gold, Merovingers Hoofd naar rechts met verbasterd omschrift ΔORESTΛTET. Kz. calvariekruis met zes bolletjes. Daar omheen de naam van de 'muntmeester' HVEΔHHVS H in verbasterde vorm.CMM-17299 (dit exemplaar); vgl. vdCh. 9.19-30; Belfort 1799.Nederlandse bodemvondst, gevonden bij Alphen aan de Rijn.Imitatie van de bekende Triens van Dorestad van muntmeester Madelinus. 1.17 g. Net exemplaar met scherpe details, donker...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 416
Provinical - UTRECHT Provincie 1581 - 1795 1 Gulden 1739, Gold In goud geslagen op het gewicht van 4 dukaten. Type IIId. Staande Nederlandse maagd, jaartal in de afsnede, mt. stadsschild rechts van hoed HAC NITIMVR – HANC TVEMVR. Kz. generaliteitswapen tussen waarde I – G. Omschrift MO: ARG: ORD: FŒD: BELG: TRAI·. Gladde rand.Delm. 979; V. 111.2.Uit veiling Schulman 342 van 9 juli 2013, no. 139 -> uit veiling Schulman 175 van 8 jun. 1931, no. 1333.13.94 g. RRR. Uiterst zeldzaam Prachtig Estim...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 417
Provinical - UTRECHT Provincie 1581 - 1795 ½ Gulden 1682, Gold In goud geslagen op het gewicht van 4 dukaten. Staande Nederlandse maagd HAC NITIMVR – HANC TVEMVR. Kz. gekroond provinciaal wapen zonder waardeaanduiding en met jaartal boven de kroon MO· NO· ARGENT· ORDIN· TRAI. Gladde rand.Delm. 980; V. cf. 110.5.Uit veiling Triton XIX van 6 jan. 2016, no. 2563 (coll. Lawrence A. Adams) -> uit veiling Quality Sales van 25 sept. 1978, no. 990 -> uit veiling Hans Schulman van 24 april 1951, no. 33...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 420
Provinical - UTRECHT Provincie 1581 - 1795 Nederlandse rijksdaalder 1612, Silver Type Ia. Geparelde binnencirkels. Gelauwerd borstbeeld met zwaard en wapenschild aan lint naar rechts, titel ...CONFO· BELG· TRAIEC· stadsschild·. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal.Delm. 942; V. 103.3; Dav. 4836.28.66 g Estimate: 100 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 421
Provinical - UTRECHT Provincie 1581 - 1795 Nederlandse rijksdaalder 1622, Silver Type Ia. Geparelde binnencirkels. Gelauwerd borstbeeld met zwaard en wapenschild aan lint naar rechts, titel ...CONFO(·) BELG· TRAIEC stadsschild. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal.Delm. 942; V. 103.3; Dav. 4836.28.64 g. Sterk uitgemunt portret Prachtig Estimate: 200 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Need access to more market information?

Research tools for professionals
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 422
Provinical - UTRECHT Provincie 1581 - 1795 ½ Nederlandse Rijksdaalder 1619, Silver Geparelde binnencirkels. Gelauwerd borstbeeld met zwaard en wapenschild aan lint naar rechts ...CONFO• BELG• TRAIEC stadsschild. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, + boven de kroon.Delm. 958; V. 103.4.14.30 g. Enige corrosie op voorzijde. Zeer fraai/Bijna prachtig Estimate: 100 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 436
Provinical - UTRECHT Provincie 1581 - 1795 3 Gulden 1792, Silver Type IIIc. Staande Nederlandse maagd met grond onder de voeten, jaartal in de afsnede, stadsschild naast vrijheidshoed. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 3 – GL. en met MO: ARG: ORD: FŒD: BELG: TRAI· Kabelrand. Delm. 1150; PW. 71; V. 111.1 var.31.47 g. Originele muntkleur Vrijwel FDC Estimate: 400 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 446
Provinical - FRIESLAND Provincie 1581 - 1795 Leeuwendaalder 1626, Silver Type IVa met klein jaartal. Ridder achter Hollands wapen naar rechts ˙ MO· AR· PR˙ CON – FOE· BEL· FR˙ leeuwtje. Kz. klimmende leeuw CONFIDENS· DNO· NON· MOVETVR jaartal.Delm. 852 suppl (R.3).; V. 124.2/4.Afkomstig uit het wrak van Piet Hein's vlaggenschip De Hollandia, vergaan in 1627 in de Braziliaanse Allerheiligenbaai. De Hollandia, na eerst in 1610-1612 dienst te hebben gedaan onder de vlag van de VOC, maakte al deel...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 447
Provinical - FRIESLAND Provincie 1581 - 1795 ½ Nederlandse rijksdaalder 1609, Silver Gelauwerd borstbeeld naar rechts met zwaard en provinciewapen aan lint, mt. leeuwtje na het omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal.Delm. 960; V. 122.4.Dit is het vierde exemplaar van dit hoogst zeldzame jaartal dat wij kennen, waarvan er één nu in de NNC ligt.13.08 g. RRR. Uiterst zeldzaam Graffiti, zeer sterk uitgemunt exemplaar Vrijwel prachtig Estimate: 500 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 451
Provinical - FRIESLAND Provincie 1581 - 1795 2 Gulden 1696, Silver Staande Nederlandse maagd, cursief jaartal in de afsnede. Kz. generaliteitswapen met opgevulde kroon tussen waarde 2 – GL en met titel ...BELG: FRI:. Vz. en kz. Grote letters.Delm. 1157; V. 126.3.20.81 g. R Altijd iets zwak centrum, enkele gietgalletjes Fraai + Estimate: 150 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 452
Provinical - FRIESLAND Provincie 1581 - 1795 ½ 3–Gulden 1696, Silver Staande Nederlandse maagd, cursief jaartal in de afsnede. Kz. generaliteitswapen tussen waarde als ½ – 3 GL.Delm. 1160; V. 126.2.15.40 g. Zoals altijd wat zwak uitgemunt, kleurige patina, net voor het type Zeer fraai + Estimate: 120 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 457
Provinical - OVERIJSSEL Provincie 1581 - 1795 Nederlandse rijksdaalder 1620, Silver Type Ia. Gelauwerd borstbeeld met zwaard en provinciewapen aan lint naar rechts en titel ...BELG· TRANSI +. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, rozet boven de kroon. Binnencirkels op vz. en kz.Delm. 948; V. 138.1; Dav. 4832.NGC MS62 Prachtig + Estimate: 400 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 468
Provinical - KAMPEN Soeverein of Dubbele rozenobel z.j. (1600), Gold Gekroonde vorst met scepter en rijksappel op rijk versierde gotische troon, het geheel binnen een parelrand en polylobe. Aan de voeten het stadswapen van Kampen ·ИOИ· VIDI· IVSTVM· DERE· И – EC· SEMEИ· EI9· QVÆ· PAИEM·. Kz. in een gestyleerde roos een fantasiewapen, gelijkend op het Spaanse wapen lelie MOИETA x AVREA x IMPERIALIS x CIVITATIS· CAMPEИSIS.Delm. 1096; V. 219.2; vdCh. 14.3; Fr. 155 (67).Een van de mooiste en groot...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 548
BATAAFSE REPUBLIEK 1795 - 1806 3 Gulden 1795 Staande Nederlandse maagd met bijbel en vrijheidshoed, jaartal in afsnede. Kz. generaliteitswapen tussen waardeaanduiding. Kabelrand. TYPE I a provincie GELDERLAND met D: GEL: &: C: Z: in het omschrift. Mmt. korenaar.Sch. 77a., SilverMet grote letters en hoge waardeaanduiding. 31.43 g. Klemspoortjes Zeer fraai Estimate: 90 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 549
BATAAFSE REPUBLIEK 1795 - 1806 3 Gulden 1795 Staande Nederlandse maagd met bijbel en vrijheidshoed, jaartal in afsnede. Kz. generaliteitswapen tussen waardeaanduiding. Kabelrand. TYPE I b provincie HOLLAND met FÆD: en HOLL· in het omschrift, waardeaanduiding als 3 – G en ❀ op altaar.Sch. 79., Silver31.52 g. Blauwe patina Zeer fraai Estimate: 90 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 550
BATAAFSE REPUBLIEK 1795 - 1806 3 Gulden 1795 Staande Nederlandse maagd met bijbel en vrijheidshoed, jaartal in afsnede. Kz. generaliteitswapen tussen waardeaanduiding. Kabelrand. TYPE I c gewest WEST–FRIESLAND met FŒ: en WESTF: in het omschrift en waardeaanduiding als 3 – GL. Var: altaar met ster tussen twee bladeren en omschrift kz. met grote letters.Sch. 85a1., Silver31.48 g. Enkele gietgalletjes Prachtig Estimate: 200 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 551
BATAAFSE REPUBLIEK 1795 - 1806 3 Gulden 1795 Staande Nederlandse maagd met bijbel en vrijheidshoed, jaartal in afsnede. Kz. generaliteitswapen tussen waardeaanduiding. Kabelrand. TYPE I c gewest WEST–FRIESLAND met FŒ: en WESTF: in het omschrift en waardeaanduiding als 3 – GL. Altaar met guirlande maar zonder ribbels. Op keerzijde geen ruimte tussen WESTF: en kroon.Sch. 85cc, Silver31.57 g. R. Zeer fraai + Estimate: 100 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 554
LODEWIJK NAPOLEON 1806 - 1810 20 Gulden 1810 Hoofd naar links zonder graveursnaam LODEW. NAP. KON. VAN HOLL. Kz. gekroond Nederlands–Napoleontisch wapen tussen waardeaanduiding 20 – GN. daaronder jaartal KONINGRIJK – HOLLAND. Mmt. bij. Randschrift DE NAAM DES HEEREN ZY GELOOFD ★.Sch. 125; Fr. 320 (1); Delm. 1177., Gold13.62 g. RRR. Uiterst zeldzaam Gematterde details met glanzende velden Vrijwel FDC/Prooflike Estimate: 20000 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 559
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 10 Gulden of gouden tientje 1818 Jong hoofd naar links door A. Michaut. TYPE I a (1818–1837). Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. 174., GoldRRR NGC XF40 Zeer fraai Estimate: 7500 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 560
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 10 Gulden of gouden tientje 1830 over 1829 Jong hoofd naar links door A. Michaut. TYPE I a (1818–1837). Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. – (vgl. 183a), Gold6.76 g. RRRR. Ongepubliceerde overslag. Vrijwel FDC Estimate: 10000 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 561
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 10 Gulden of gouden tientje. 1840 Jong hoofd naar links door A. Michaut. TYPE I b (1839–1840). Mmt. lelie, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. 189., GoldLicht opgewreven, minieme klemspoortjes Prachtig Estimate: 300 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 562
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 10 Gulden of gouden tientje 1824 Jong hoofd naar links door A. Michaut. TYPE I c (1824–1829). Mmt. palmtak, mt. B. Te Brussel geslagen.Sch. 190., Gold6.71 g Vrijwel FDC Estimate: 600 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 563
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 10 Gulden of gouden tientje 1824 Jong hoofd naar links door A. Michaut. TYPE I c (1824–1829). Mmt. palmtak, mt. B. Te Brussel geslagen.Sch. 190., Gold6.75 g. Enige krasjes Prachtig Estimate: 450 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 564
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 Gouden Bleyensteinse duit of Van Lanschotje 1819 geslagen in 1962. Ovaal schild tussen 2 lauriertakken. Kz. + I + / .1819. Sch. 382d., Gold2.51 g. In originele groen-fluwelen casette van Koninklijke Begeer Vrijwel UNC Estimate: 120 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 565
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 3 Gulden 1819 Jong hoofd naar rechts door A. Michaut. TYPE IIa (1818–1832). Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. 241., SilverScheve 9. 32.37 g. R. Haarlijntjes en fout in muntplaatje, doch een net exemplaar Vrijwel prachtig/Zeer fraai Estimate: 500 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Need access to more market information?

Research tools for professionals
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 566
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 3 Gulden 1820 Jong hoofd naar rechts door A. Michaut. TYPE II a (1818–1832). Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. 242., Silver32.27 g. Haarlijntjes Bijna zeer fraai Estimate: 300 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 567
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 3 Gulden 1831 over 1824 Jong hoofd naar rechts door A. Michaut. TYPE IIa (1818–1832). Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. 249a., SilverZonder streepje tussen kroon en wapenschild. 32.06 g. S Originele muntkleur Prachtig + Estimate: 1000 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 568
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 3 Gulden 1832 over 1824 Jong hoofd naar rechts door A. Michaut. TYPE II a (1818–1832). Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. 250a., Silver32.34 g. Zeer duidelijke overslag. Prachtig + Estimate: 1000 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 569
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 3 Gulden 1832 over 1824 Jong hoofd naar rechts door A. Michaut. TYPE II a (1818–1832). Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. 250a, Silver32.08 g. Zeer duidelijke overslag, haarlijntjes, minieme corrosie onder buste. Zeer fraai Estimate: 350 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 570
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 2½ Gulden of rijksdaalder 1840 Ouder hoofd naar rechts. Mmt. lelie, mt. mercuriusstaf. Te Utrecht geslagen.Sch. 257., Silver24.81 g. S Zeer fraai Estimate: 150 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 571
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 1 Gulden 1821 Hoofd naar rechts. TYPE I a (1818–1837). Jong hoofd. Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. 261., SilverNGC AU55 Estimate: 300 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 572
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 1 Gulden 1821 Hoofd naar rechts. TYPE I a (1818–1837). Jong hoofd. Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. 261., Silver10.61 g. Lichte haarlijntjes Zeer fraai Estimate: 150 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 573
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 1 Gulden 1824 Hoofd naar rechts. TYPE I a (1818–1837). Jong hoofd. Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. 264., SilverZonder streepje tussen kroon en wapen. 10.70 g. Opgewreven Bijna zeer fraai Estimate: 120 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 574
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 1 Gulden 1832 Hoofd naar rechts. TYPE I a (1818–1837). Jong hoofd. Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. 267., Silver10.72 g. Lichte haarlijntjes, mooie donkere patina Vrijwel prachtig Estimate: 400 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 575
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 1 Gulden 1832 Hoofd naar rechts. TYPE I a (1818–1837). Jong hoofd. Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. 267., Silver10.70 g. Zwakkere slag, iets opgewreven Zeer fraai Estimate: 100 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 576
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 ½ Gulden 1829 Jong hoofd naar rechts door A. Michaut. TYPE I b (1829–1830). Mmt. palmtak, mt. B. Te Brussel geslagen.Sch. 282., Silver5.40 g. S Gereinigd. Bijna prachtig Estimate: 180 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 577
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 ½ Gulden 1830 over 1820 Jong hoofd naar rechts door A. Michaut. TYPE I b (1829–1830). Mmt. palmtak, mt. B. Te Brussel geslagen.Sch.– (vgl. 283), SilverRRRR. Ongepubliceerde overslag Haarlijntjes. NGC MS60 Vrijwel UNC Estimate: 3000 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 578
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 ½ Gulden 1830 over 182x Jong hoofd naar rechts door A. Michaut. TYPE I b (1829–1830). Mmt. palmtak, mt. B. Te Brussel geslagen.Sch. 283, Silver5.34 g. R. Haarlijntjes, goudkleurig patina. Zeer fraai Estimate: 180 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 579
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 Misslag 25 Cent of kwartje 1826 Gekroonde sierlijke letter W tussen jaartal. TYPE I b (1818–1830). Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag. Ca. 30% decentrisch geslagenSch. 290., Silver4.24 g. RRR Als dergelijke misslag uiterst zeldzaam Prachtig + Estimate: 300 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 580
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 1 Cent 1822 Gekroonde letter W tussen jaartal. TYPE I b (1818–1837). Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. 326., CopperDeels met originele muntkleur. Prachtig + Estimate: 100 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 581
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840 ½ Cent 1819 Gekroonde letter W tussen jaartal. TYPE I a (1818–1837). Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. 351., Copper1.84 g. RR. Vondstexemplaar, enige aanslag en corrosie. Vrijwel zeer fraai/Bijna fraai Estimate: 200 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 582
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849 Dubbele Willem of 20 gulden 1848 Hoofd naar rechts door D. v. d. Kellen Jr. Kz. gekroond rijkswapen tussen twee eikentakken, waarboven jaartal, gewichts en gehalteaanduiding. Randschrift GOD ★ ZY ★ MET ★ ONS· ★. Mmt. zwaard, mt. mercuriusstaf.Sch. 499; Fr. 335., Gold13.43 g. RRR. Geslagen met gepolijste stemples Vrijwel FDC/Proof Estimate: 8000 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 583
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849 2½ Gulden of rijksdaalder 1841 Hoofd naar links door D. v. d. Kellen Jr. Mt. mercuriusstaf. TYPE I (1841–1842). Te laag geplaatst oor. Mmt. lelie.Sch. 506., Silver24.83 g. RR. Haarlijntjes. Bijna zeer fraai Estimate: 350 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 584
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849 2½ Gulden of rijksdaalder 1843 Hoofd naar links door D. v. d. Kellen Jr. Mt. mercuriusstaf. TYPE II a (1843–1845). Mmt. lelie.Sch. 508, Silver24.94 g. Kleine krasjes Prachtig Estimate: 150 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 585
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849 2½ Gulden of rijksdaalder 1845 Hoofd naar links door D. v. d. Kellen Jr. Mt. mercuriusstaf. TYPE II a (1843–1845). Het oor hoger geplaatst. Mmt. lelie.Sch. 510., Silver25.08 g. Estimate: 500 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Need access to more market information?

Research tools for professionals
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 586
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849 2½ Gulden of rijksdaalder 1845 Hoofd naar links door D. v. d. Kellen Jr. Mt. mercuriusstaf. TYPE II a (1843–1845). Het oor hoger geplaatst. Mmt. lelie.Sch. 510a., SilverMet streepje tussen kroon en wapenschild. NGC AU58 Prachtig + Estimate: 300 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 587
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849 2½ Gulden of rijksdaalder 1847 Hoofd naar links door D. v. d. Kellen Jr. Mt. mercuriusstaf. TYPE III b (1846–1849). Mmt. zwaard.Sch. 514., Silver25.04 g. Estimate: 400 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 588
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849 2½ Gulden of rijksdaalder 1848 Hoofd naar links door D. v. d. Kellen Jr. Mt. mercuriusstaf. TYPE III b (1846–1849). Mmt. zwaard.Sch. 515., Silver24.87 g Prachtig Estimate: 250 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 589
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849 2½ Gulden of rijksdaalder. 1848 Hoofd naar links door D. v. d. Kellen Jr. Mt. mercuriusstaf. TYPE III b (1846–1849). Mmt. zwaard.Sch. 515., SilverNGC AU55 Prachtig Estimate: 150 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 590
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849 Inlandse nabootsing 2½ Gulden of rijksdaalder. 1858 Hoofd naar links door D. v. d. Kellen Jr. Mt. mercuriusstaf. TYPE III b (1846–1849). Mmt. zwaard.Sch. –., Silver23.35 g. Hoogst curieus, fraai vervaardigd Zeer fraai + Estimate: 150 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 591
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849 1 Gulden 1846 Hoofd naar links door D. v. d. Kellen Jr. Mt. mercuriusstaf. TYPE II a (1842–1846). Lange hals. Mmt. lelie.Sch. 523, SilverFraai donker gepatineerd. NGC AU55 Prachtig Estimate: 150 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 592
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849 1 Gulden 1848 Hoofd naar links door D. v. d. Kellen Jr. Mt. mercuriusstaf. TYPE II b (1846–1849). Mmt. zwaard.Sch. 526., Silver9.98 g. Licht opgwreven, grotendeels originele muntkleur Prachtig + Estimate: 100 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 593
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849 25 Cent of kwartje 1849 Hoofd naar links door J. P. Schouberg. Mmt. zwaard, mt. mercuriusstaf.Sch. 533., SilverNGC MS65 FDC Estimate: 100 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 594
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849 10 Cent of dubbeltje 1849 Hoofd naar links door J. P. Schouberg. Mmt. zwaard, Mt. mercuriusstaf.Sch. 535., SilverNGC MS66 FDC Estimate: 125 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 595
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849 ½ Cent 1846 Gekroonde W tussen jaartal. Mt. mercuriusstaf. TYPE I b (1846–1847). Mmt. zwaard.Sch. 540., CopperS NGC MS65 BN FDC Estimate: 100 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 596
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849 ½ Cent 1846 Gekroonde W tussen jaartal. Mt. mercuriusstaf. TYPE I b (1846–1847). Mmt. zwaard.Sch. 540., CopperS NGC MS65 BN FDC Estimate: 90 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 597
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 10 Gulden of gouden tientje 1875 Hoofd rechts door I. P. M. Menger. Kz. rijkswapen tussen 10 – G. Mt. mercuriusstaf. Kartelrand. TYPE I (1875). Hoofd naar rechts. Jaartal boven de kroon, tekst onderlangs. Mmt. bijl.Sch. 549., Gold6.70 g. Licht opgewreven Bijna prachtig Estimate: 200 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 598
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 10 Gulden of gouden tientje 1876 Hoofd rechts door I. P. M. Menger. Kz. rijkswapen tussen 10 – G. Mt. mercuriusstaf. Kartelrand. TYPE II a (1876–1887). Kz. jaartal onder het wapen, tekst bovenlangs. Mmt. bijl.Sch. 550., Gold6.71 g Vrijwel FDC Estimate: 250 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 599
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 10 Gulden of gouden tientje 1877 Hoofd rechts door I. P. M. Menger. Kz. rijkswapen tussen 10 – G. Mt. mercuriusstaf. Kartelrand. TYPE II a (1876–1887). Kz. jaartal onder het wapen, tekst bovenlangs. Mmt. bijl.Sch. 551., Gold6.72 g FDC Estimate: 250 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 600
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 10 Gulden of gouden tientje 1879 Hoofd rechts door I. P. M. Menger. Kz. rijkswapen tussen 10 – G. Mt. mercuriusstaf. Kartelrand. TYPE II a (1876–1887). Kz. jaartal onder het wapen, tekst bovenlangs. Mmt. bijl.Sch. 552., Gold6.70 g Prachtig + Estimate: 250 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 601
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 10 Gulden of gouden tientje 1879 over 1877 Hoofd rechts door I. P. M. Menger. Kz. rijkswapen tussen 10 – G. Mt. mercuriusstaf. Kartelrand. TYPE II a (1876–1887). Kz. jaartal onder het wapen, tekst bovenlangs. Mmt. bijl.Sch. 552a., Gold6.71 g. R Vrijwel FDC Estimate: 400 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 602
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 10 Gulden of gouden tientje 1887 Hoofd rechts door I. P. M. Menger. Kz. rijkswapen tussen 10 – G. Mt. mercuriusstaf. Kartelrand. TYPE II a (1876–1887). Kz. jaartal onder het wapen, tekst bovenlangs. Mmt. bijl.Sch. 556., Gold6.71 g. S. FDC Estimate: 300 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 603
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 10 Gulden of gouden tientje 1887 Hoofd rechts door I. P. M. Menger. Kz. rijkswapen tussen 10 – G. Mt. mercuriusstaf. Kartelrand. TYPE II a (1876–1887). Kz. jaartal onder het wapen, tekst bovenlangs. Mmt. bijl.Sch. 556., Gold6.71 g. S. Vrijwel FDC Estimate: 250 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 604
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 10 Gulden of gouden tientje. 1888 Hoofd rechts door I. P. M. Menger. Kz. rijkswapen tussen 10 – G. Mt. mercuriusstaf. Kartelrand. TYPE II b (1888–1889). Mmt. hellebaard.Sch. 557., Gold6.73 g. R. Vrijwel FDC Estimate: 400 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 605
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 10 Gulden of gouden tientje 1889 Hoofd rechts door I. P. M. Menger. Kz. rijkswapen tussen 10 – G. Mt. mercuriusstaf. Kartelrand. TYPE II b (1888–1889). Mmt. hellebaard.Sch. 558., Gold6.72 g Vrijwel FDC Estimate: 250 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Need access to more market information?

Research tools for professionals
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 606
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 2½ Gulden of rijksdaalder 1859 Hoofd naar rechts door J. P. Schouberg. Mt. mercuriusstaf. TYPE I a (1849–1874). Mmt. zwaard.Sch. 585., Silver24.96 g. R. in deze kwaliteit Vrijwel FDC Estimate: 300 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 607
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 2½ Gulden of rijksdaalder 1871 Hoofd naar rechts door J. P. Schouberg. Mt. mercuriusstaf. TYPE I a (1849–1874). Mmt. zwaard.Sch. 597., Silver24.96 g. NGC MS63 Vrijwel FDC Estimate: 180 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 608
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 2½ Gulden of rijksdaalder 1871 Hoofd naar rechts door J. P. Schouberg. Mt. mercuriusstaf. TYPE I a (1849–1874). Mmt. zwaard.Sch. 597, Silver24.91 g. Krasjes Prachtig + Estimate: 90 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 609
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 2½ Gulden of rijksdaalder 1874 Hoofd naar rechts door J. P. Schouberg. Mt. mercuriusstaf. TYPE I a (1849–1874). Mmt. zwaard. Eerste halfjaar.Sch. 600., Silver24.95 g. Zeer scherp stuk met gematteerde details Vrijwel FDC Estimate: 200 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 610
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 1 Gulden 1851 Hoofd naar rechts door J. P. Schouberg. Mmt. zwaard, mt. mercuriusstaf.Sch. 605., Silver9.99 g. Veelkleurige patina Prachtig + Estimate: 100 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 611
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 1 Gulden 1854 Hoofd naar rechts door J. P. Schouberg. Mmt. zwaard, mt. mercuriusstaf.Sch. 607, Silver9.99 g. Vrijwel volledig originele muntkleur Vrijwel FDC Estimate: 100 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 612
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 1 Gulden 1865 Hoofd naar rechts door J. P. Schouberg. Mmt. zwaard, mt. mercuriusstaf.Sch. 617., SilverNGC UNC Details, Cleaned Estimate: 100 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 613
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 1 Gulden 1866 Hoofd naar rechts door J. P. Schouberg. Mmt. zwaard, mt. mercuriusstaf.Sch. 618., SilverNGC MS63 Estimate: 550 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 614
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 25 Cent of kwartje 1887 Hoofd naar rechts door J. P. Schouberg. Mt. mercuriusstaf. TYPE I b (1887). Mmt. bijl + ster.Sch. 637, Silver3.56 g. R Iets opgewreven Zeer fraai + Estimate: 150 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 615
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 10 Cent of dubbeltje 1876 Hoofd naar rechts door J. P. Schouberg. Mt. mercuriusstaf. Kartelrand. TYPE I c (1876–1885). Mmt. bijl.Sch. 654., SilverNGC MS67 FDC Estimate: 300 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 616
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 10 Cent of dubbeltje 1890 Hoofd naar rechts door J. P. Schouberg. Mt. mercuriusstaf. Kartelrand. TYPE I e (1889–1890). Mmt. hellebaard.Sch. 665., Silver1.40 g. NGC MS65 FDC Estimate: 90 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 617
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 5 Cents of stuiver 1853 Hoofd naar rechts door J. P. Schouberg. Mt. mercuriusstaf. TYPE I a (1850–1869). Mmt. zwaard.Sch. 667, Silver0.68 g. RR Exceptionele kwaliteit voor dit uiterst zeldzame jaartal. NGC AU Details Prachtig + Estimate: 1000 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 618
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 5 Cents of stuiver 1853 Hoofd naar rechts door J. P. Schouberg. Mt. mercuriusstaf. TYPE I a (1850–1869). Mmt. zwaard.Sch. 667., Silver0.68 g. RR Haarlijntjes Vrijwel prachtig Estimate: 200 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 619
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM III 1849–1890 5 Cent of stuiver 1863 Hoofd naar rechts door J. P. Schouberg. Mt. mercuriusstaf. TYPE I a (1850–1869). Mmt. zwaard.Sch. 671., SilverNGC MS63 Vrijwel FDC Estimate: 80 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 620
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILHELMINA 1890–1948 10 Gulden of gouden tientje 1897 over 1897 Hoofd naar links of naar rechts. Mt. mercuriusstaf. TYPE I (1892–1897). Jong hoofd met 'hangend haar' naar links door W. J. Schammer. Mmt. hellebaard.Sch. 742b., GoldParels los. 6.73 g. R. Zeldzame overslag. Prachtig + Estimate: 1500 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 621
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILHELMINA 1890–1948 10 Gulden of gouden tientje. 1897 Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE I (1892–1897). Jong hoofd met 'hangend haar' door W. J. Schammer. Mmt. hellebaard.Sch. 742b., GoldMet losse parels. 6.71 g. Originele muntkleur FDC Estimate: 300 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 622
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILHELMINA 1890–1948 10 Gulden of gouden tientje. 1897 Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE I (1892–1897). Jong hoofd met 'hangend haar' door W. J. Schammer. Mmt. hellebaard.Sch. 742b., GoldMet losse parels. 6.71 g Vrijwel FDC Estimate: 300 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 623
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILHELMINA 1890–1948 10 Gulden of gouden tientje 1898 Hoofd naar rechts. Mt. mercuriusstaf. TYPE II (1898). 'Kroningstype' door P. Pander. Mmt. hellebaard.Sch. 744a., Gold6.74 g. S Haarlijntjes Prachtig Estimate: 250 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 624
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILHELMINA 1890–1948 10 Gulden of gouden tientje 1911 Hoofd naar rechts. Mt. mercuriusstaf. TYPE III (1911–1917). 'Hermelijnen mantel' door J. C. Wienecke. Mmt. zeepaard.Sch. 745., Gold6.71 g Vrijwel FDC Estimate: 250 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 625
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILHELMINA 1890–1948 10 Gulden of gouden tientje 1912 Hoofd naar rechts. Mt. mercuriusstaf. TYPE III (1911–1917). 'Hermelijnen mantel' door J. C. Wienecke. Mmt. zeepaard.Sch. 746., Gold6.71 g Vrijwel FDC Estimate: 250 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Need access to more market information?

Research tools for professionals
Schulman b.v. - Auction 373, Lot 626
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILHELMINA 1890–1948 10 Gulden of gouden tientje 1926 Hoofd naar rechts. Mt. mercuriusstaf. TYPE IV (1925–1933). 'Ouder hoofd' door J. C. Wienecke. Mmt. zeepaard.Sch. 750., GoldNGC MS63 FDC Estimate: 250 EUR...
15 Dec 2022Upcoming
Auction 
Your search for 'Nederland' matched 852 lots from auctions added in the last six months.
To search our full database of over 7 million records, please subscribe to CoinArchives Pro.

Search for 'Nederland' in upcoming auctions at  NumisBids.com