Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 12Auction date: 29 September 2023
Lot number: 8363

Price realized: 337 EUR   (Approx. 357 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:
Set, Russia, USSR, 3 Rouble (15 pcs.)

Beautifully issued set of 15 pieces of 3-rouble coins minted with a proof type.

Issue on the occasion of the 60th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War.

It includes rouble for Russia, Ukraine, Uzbekistan, Kazakhstan, Belarus, Azerbaijan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Georgia, Moldova, Lithuania, Armenia, Latvia and Estonia.

Mintage: 1.000 pieces.

Silver '925', total weight 466.50 g

Pięknie wydany zestaw 15 sztuk 3-rublówek wybitych stemplem lustrzanym.

Emisja z okazji 60-lecia zwycięstwa w wielkiej wojnie ojczyźnianej.

W skład chodzą ruble dla Rosji, Ukrainy, Uzbekistanu, Kazahstanu, Białorusi, Azerbejdżanu, Tadżykistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu, Gruzji, Mołdawii, Litwy, Armenii, Łotwy i Estonii.

Nakład: 1.000 sztuk.

Srebro próby '925', waga łączna 466.50 g

Starting price: 158 EUR