Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 12Auction date: 29 September 2023
Lot number: 7572

Price realized: 13 EUR   (Approx. 14 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Moldova, Peter I or Alexander of Moldova, Halfgroschen undated

Moldavian halfgroschen of Peter I or Alexander, with a bull's head on the obverse and a two-field heraldic shield on the reverse.


Półgrosz mołdawski Piotra I lub Aleksandra Dobrego, z łbem byka na awersie oraz dwupolową tarczą herbową na rewersie.
Grade: VF-

Starting price: 7 EUR

Match 1:
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 12Auction date: 29 September 2023
Lot number: 4594

Price realized: 31 EUR   (Approx. 33 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Set, Silesia, Duchy of Liegnitz-Brieg, Ludwig II or Elizabeth von Brandenburg, Heller Liegnitz undated (10 szt.) - FORGERY FROM THE ERA

Very interesting set of 10 pieces of fake Liegniz hellers, Petersheller type, with the image of St. Peter holding a key on the obverse and the Silesian Eagle with a concave band on the reverse.

Bardzo ciekawy zestaw 10 sztuk fałszywych halerzy legnickich typu Petersheller, z wizerunkiem św. Piotra trzymającego klucz na awersie i Orłem śląskim z wklęsłą przepaską na rewersie.


Starting price: 16 EUR

Match 2:
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 12Auction date: 29 September 2023
Lot number: 4595

Price realized: 36 EUR   (Approx. 38 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Set, Silesia, Duchy of Liegnitz-Brieg, Ludwig II or Elizabeth von Brandenburg, Heller Liegnitz undated (10 psc.) - FORGERY FROM THE ERA

Very interesting set of 10 pieces of fake Liegniz hellers, Petersheller type, with the image of St. Peter holding a key on the obverse and the Silesian Eagle with a concave band on the reverse.

Bardzo ciekawy zestaw 10 sztuk fałszywych halerzy legnickich typu Petersheller, z wizerunkiem św. Piotra trzymającego klucz na awersie i Orłem śląskim z wklęsłą przepaską na rewersie.

Starting price: 16 EUR

Match 3:
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 12Auction date: 29 September 2023
Lot number: 7443

Price realized: 1,124 EUR   (Approx. 1,190 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
France, Medal Baptism of the Imperial Prince 1856 - VERY RARE, SILVER

Very rare medal in SILVER minted for the baptism of the prince.

Medal made by A. Caque, the Emperor's court engraver, signed on the obverse.


Stamped on the edge 'ARGENT'.

Medal does not exist on the auction market in the world in the original minting in SILVER.

Ggreat rarity in a beautiful state of preservation.

Obverse: Emperor Napoleon III in uniform and court cloak holding the imperial son in his arms, on the right Empress Eugénie with a diadem on her head and in a dress with a folded train, facing left, at the back a bowl on a column with a laurel branch, BAPTĘME DU PRINCE IMPÉRIAL / MCCCLVI below signature: CAQUÉ. F. GRAVEUR DE SM L'EMPEREUR

Reverse: inscription around the rim: LES VILLES DE FRANCE ET D'ALGÉRIE APPELLÉE AU BAPTËME DU PRINCE IMPÉRIAL (Cities of France and Algeria call for the Baptism of the Imperial Prince) in the middle of the field inscription: A L'EMPEREUR, around 48 rays with names of cities in France and Algeria

Silver, diameter 69 mm, weight 165.17 g
Ogromnej rzadkości medal w SREBRZE wybity na okoliczność chrztu księcia.

Medal wykonany przez A. Caque, nadwornego rytownika Cesarza, sygnowany na awersie.


Na rancie nabita punca „ARGENT'.

Pozycja nie występująca na rynku aukcyjnym na świecie w oryginalnym biciu w SREBRZE.

Detale znakomite, tło z efektownym lustrem, ale z przetarciami.

Wielka rzadkość w pięknym stanie zachowania. Wspaniały numizmat.Pierwsze znane notowanie!


Awers: Cesarz Napoleon III w mundurze i płaszczu dworskim trzymający w rękach cesarskiego syna, po prawej cesarzowa Eugenia z diademem na głowie oraz w sukni ze złożonym trenem, skierowana w lewo, z tyłu misa na kolumnie z gałązką laurową, w odcinku BAPTÊME DU PRINCE IMPÉRIAL / MCCCLVI poniżej sygnatura: CAQUÉ. F. GRAVEUR DE S. M. L'EMPEREUR

Rewers: napis w otoku: LES VILLES DE FRANCE ET D'ALGÉRIE APPELLÉE AU BAPTËME DU PRINCE IMPÉRIAL (Miasta Francji i Algierii wezwanie do Chrztu Księcia Imperialnego) w środku pola napis: A L'EMPEREUR, wokół 48 promieni z nazwami miast Francji i Algierii
Srebro, średnica 69 mm, waga 165.17 g


Reference: Escande 40, Collignon 1734, Divo 314
Grade: XF

Starting price: 1124 EUR

Match 4:
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 12Auction date: 29 September 2023
Lot number: 2253

Price realized: 135 EUR   (Approx. 143 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
John II Casimir, 6 Groschen Vilnius 1665 TLB - IOA

Variety IOA CASI, with the initials TLB under the king bust on the obverse, stars on the sides of the denomination, at the bottom a legend interrupted by a shield with the Kryszpin coat of arms, the Great Treasurer of the Crown Hieronim Kryszpin Kirszenstein.

Reverse scratched.

Odmiana z IOA CASI w tytulaturze, z inicjałami TLB pod popiersiem królewskim na awersie, gwiazdkami po bokach nominału, u dołu legenda przerwana tarczą herbową z herbem Kryszpin, podskarbiego wielkiego koronnego Hieronima Kryszpin Kirszenstein.

Rysy na rewersie.
Na początku panowania Jana Kazimierza miała miejsce ambitna próba reformy monetarnej (1650). Wprowadzono zakaz obiegu pieniądza obcego i rozpoczęto emisję dobrego pieniądza własnego. Wtedy to po raz pierwszy pojawiły się szelągi miedziane (szerokie). Założenia reformy okazały się nierealistyczne więc szybko się z niej wycofano. Tymczasem na Litwie, która nie poczuwała się do realizacji reformy 1650 (jej przedstawiciele nie brali udziału w pracach komisji), wprowadzono reformę równoległą, opartą na innych zasadach. Wobec najazdu moskiewskiego mennica wileńska pracowała tylko w latach 1652-1653. Z kolei w warunkach potopu szwedzkiego, ważnym epizodem w historii polskiego mennictwa było uruchomienie prowizorycznej mennicy koronnej we Lwowie (1656-1657). Stosunki monetarne Rzeczypospolitej starała się uporządkować ordynacja z roku 1658. Najbardziej znamienne dla okresu panowania Jana Kazimierza były emisje pieniądza podwartościowego: małych miedzianych szelągów koronnych i litewskich (tzw. boratynek) wybitych w liczbie ok. 2 miliardów egzemplarzy oraz złotówek (tzw. tymfów), o urzędowej wartości 30 groszy – ponad dwukrotnie wyższej niż rzeczywista zawartość srebra w monecie. Spośród mennic miejskich w omawianym okresie działały zakłady w Gdańsku, Elblągu i Toruniu. Jan Kazimierz korzystał też ze swych praw menniczych jako książę opolsko-raciborski (w mennicy opolskiej bito trzykrajcarówki).
Reference: Ivanauskas 7JK21-3, Kopicki 3622 (R1)
Grade: VF+

Poland

Starting price: 113 EUR

Match 5:
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 12Auction date: 29 September 2023
Lot number: 2254

Price realized: 135 EUR   (Approx. 143 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
John II Casimir, 6 Groschen Vilnius 1666 TLB

Variety with IOA CASI in the title, with the initials TLB under the royal bust on the obverse, dots on the sides of the face value ·VI·, at the bottom a legend divided by a shield with the Kryszpin coat of arms, of Great Lithuanian Treasurer Hieronim Kryszpin Kirszenstein.
Odmiana z IOA CASI w tytulaturze, z inicjałami TLB pod popiersiem królewskim na awersie, kropkami po bokach nominału ·VI·, u dołu legenda przerwana tarczą z herbem Kryszpin, podskarbiego wielkiego litewskiego Hieronima Kryszpin Kirszenstein.

Wady blachy.
Na początku panowania Jana Kazimierza miała miejsce ambitna próba reformy monetarnej (1650). Wprowadzono zakaz obiegu pieniądza obcego i rozpoczęto emisję dobrego pieniądza własnego. Wtedy to po raz pierwszy pojawiły się szelągi miedziane (szerokie). Założenia reformy okazały się nierealistyczne więc szybko się z niej wycofano. Tymczasem na Litwie, która nie poczuwała się do realizacji reformy 1650 (jej przedstawiciele nie brali udziału w pracach komisji), wprowadzono reformę równoległą, opartą na innych zasadach. Wobec najazdu moskiewskiego mennica wileńska pracowała tylko w latach 1652-1653. Z kolei w warunkach potopu szwedzkiego, ważnym epizodem w historii polskiego mennictwa było uruchomienie prowizorycznej mennicy koronnej we Lwowie (1656-1657). Stosunki monetarne Rzeczypospolitej starała się uporządkować ordynacja z roku 1658. Najbardziej znamienne dla okresu panowania Jana Kazimierza były emisje pieniądza podwartościowego: małych miedzianych szelągów koronnych i litewskich (tzw. boratynek) wybitych w liczbie ok. 2 miliardów egzemplarzy oraz złotówek (tzw. tymfów), o urzędowej wartości 30 groszy – ponad dwukrotnie wyższej niż rzeczywista zawartość srebra w monecie. Spośród mennic miejskich w omawianym okresie działały zakłady w Gdańsku, Elblągu i Toruniu. Jan Kazimierz korzystał też ze swych praw menniczych jako książę opolsko-raciborski (w mennicy opolskiej bito trzykrajcarówki).
Reference: Ivanauskas 7JK15-2, Kopicki 3623 (R1)
Grade: VF+

Starting price: 90 EUR