Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak > Auction 21Auction date: 5 October 2023
Lot number: 5334

Price realized: 44 EUR   (Approx. 46 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Hospodarstwo Mołdawskie, Aleksander II (1449-1455), Półgrosz Asprokastr

Bardzo rzadka emisja.

Półgrosz Aleksandra II z mennicy w Asprokastrze.
Reference: Kopicki 3740 (R7)
Grade: VF

Starting price: 48 EUR

Match 1:
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak > Auction 22Auction date: 1 February 2024
Lot number: 4371

Price realized: 16 EUR   (Approx. 17 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Jan II Kazimierz, Boratynka litewska 1663, Oliwa

Dawne umycie. Ładna prezencja.

Jedyny rocznik boratynek z mennicy w Oliwie.
Reference: Kopicki 3592 (R1)
Grade: VF+

Starting price: 13 EUR

Match 2:
Rzeszowski Dom Aukcyjny > Auction 14Auction date: 9 September 2023
Lot number: 446

Price realized: Unsold
Lot description:
Pomorze Zachodnie, Rugia, Jaromir I (1170-1217), brakteat, krzyż i napis - DUŻA RZADKOŚĆ

Ekstremalnie rzadki typ monety z legendą otokową +JAROMIR.
Po raz pierwszy na krajowym rynku aukcyjnym.
Bardzo wysoka ocena w katalogu Kopickiego.
Brak notowań w dostępnych archiwach numizmatycznych potwierdza wyjątkową rzadkość tego waloru.

Bardzo ładny egzemplarz, pełny centryczny krążek, patyna.
Do najlepszych kolekcji - zdecydowanie polecamy.

awers: krzyż w obwódce, w otoku liniowym napis +JAROMIR

Srebro, średnica 20 mm, waga 0,71 g.

Reference: Kopicki 4649 (R7)
Grade: VF+

Starting price: 569 EUR

Match 3:
Rzeszowski Dom Aukcyjny > Auction 14Auction date: 9 September 2023
Lot number: 133

Price realized: 135 EUR   (Approx. 145 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Władysław I Herman, Kraków, denar, DUŻY nos i długa szyja

Najchętniej zbierany przez właściciela kolekcji typ monety, w różnych odmianach, wariantach i stemplach.

Rzadsza, wczesna emisja.
Wariant stempla z dużym nosem i długą szyją Władcy.

Bardzo ładny egzemplarz, stara patyna.
Zdecydowanie polecamy.

awers: głowa księcia w lewo, w otoku legenda
rewers: budowla z trzema wieżami, zwieńczonymi krzyżami, w otoku legenda


Srebro, średnica 14 mm, waga 0,85 g.Reference: Kopicki 32 (R1)
Grade: VF+

Starting price: 69 EUR

Match 4:
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 12Auction date: 29 September 2023
Lot number: 2191

Price realized: 58 EUR   (Approx. 61 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Sigismund III Vasa, Denarius Posen 1608 - VERY RARE

Very rare and sought-after denarius of Sigismund III Vasa, minted at the Posen mint a year after Henryk Lauffert's departure.

Variety with abbreviated date and Eagle's head to the right.

The second vintage of Posen deniers with a new type of crown and eagle, minted with Jan Kel's stamps.

Bardzo rzadki i poszukiwany denar Zygmunta III Wazy, wybity w mennicy poznańskiej rok po odejściu Henryka Laufferta.

Odmiana ze skróconą datą i głową Orła w prawo.

Drugi rocznik denarów poznańskich z nowym typem korony i Orła, bitych stemplami Jana Kela.Reference: Kopicki 7959 (R6)
Grade: VF+

Starting price: 34 EUR

Match 5:
Rzeszowski Dom Aukcyjny > Auction 14Auction date: 9 September 2023
Lot number: 362

Price realized: 382 EUR   (Approx. 409 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Henryk II Pobożny, Głogów/Wrocław?, denar jednostronny - RZADKI

Rzadki, krakowski denar jednostronny biskupa Iwo Odrowąża (tak było do niedawna), wybity stemplem awersu.
Obecnie przypisywany Henrykowi II Pobożnemu.


Witold Garbaczewski tak przedstawia tego denara: 'jeden z nielicznych przykładów wśród brakteatów piastowskich przedstawiający władcę w przestrzeni ograniczonej ciągiem murów... taka kompozycja mogła wyrażać ideę 'suwerenności władcy na podległym mu terytorium. Ciąg fortyfikacji, który uświadamiał nienaruszalność zabezpieczonych przed agresorami granic...'.

Bardzo ładny egzemplarz, w urokliwej wiekowej patynie, delikatnie niedobity.
Moneta z numerkiem starej kolekcji.
Do najlepszych kolekcji - zdecydowanie polecamy.


awers: książę na tronie, w prawo, obok chorągiew, w otoku napis /SCS VENCEZLAVS/
Srebro, średnica 14 mm, waga 0,15 g.Reference: Kopicki 233 (R4)
Grade: VF+

Starting price: 228 EUR