Schulman b.v. > Auction 373Auction date: 15 December 2022
Lot number: 590

Price realized: 220 EUR   (Approx. 234 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM II 1840–1849
Inlandse nabootsing 2½ Gulden of rijksdaalder. 1858 Hoofd naar links door D. v. d. Kellen Jr. Mt. mercuriusstaf. TYPE III b (1846–1849). Mmt. zwaard.Sch. –., Silver23.35 g. Hoogst curieus, fraai vervaardigd Zeer fraai +

Estimate: 150 EUR