Schulman b.v. > Auction 373Auction date: 15 December 2022
Lot number: 565

Price realized: 480 EUR   (Approx. 511 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - WILLEM I 1815–1840
3 Gulden 1819 Jong hoofd naar rechts door A. Michaut. TYPE IIa (1818–1832). Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag.Sch. 241., SilverScheve 9. 32.37 g. R. Haarlijntjes en fout in muntplaatje, doch een net exemplaar Vrijwel prachtig/Zeer fraai

Estimate: 500 EUR