Schulman b.v. > Auction 373Auction date: 15 December 2022
Lot number: 397

Price realized: 1,600 EUR   (Approx. 1,703 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


Provinical - UTRECHT Duurstede 6e eeuw - 1010
Gouden triens of tremissis z.j, Gold, Merovingers Hoofd naar rechts met verbasterd omschrift ΔORESTΛTET. Kz. calvariekruis met zes bolletjes. Daar omheen de naam van de 'muntmeester' HVEΔHHVS H in verbasterde vorm.CMM-17299 (dit exemplaar); vgl. vdCh. 9.19-30; Belfort 1799.Nederlandse bodemvondst, gevonden bij Alphen aan de Rijn.Imitatie van de bekende Triens van Dorestad van muntmeester Madelinus. 1.17 g. Net exemplaar met scherpe details, donker gepatineerde keerzijde RR in deze staat Prachtig

Estimate: 2000 EUR