Schulman b.v. > Auction 373Auction date: 15 December 2022
Lot number: 383

Price realized: 240 EUR   (Approx. 256 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


Provinical - ZEELAND Provincie 1580 - 1795
Zilveren dukaat 1759, Silver Type IIb. Staande ridder met provinciewapen aan lint.♖ MON: NO: ARG: PRO: CONFŒ: BELG: COM: ZEL·. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, twee rozetten boven de kroon. Kabelrand.Delm. 976 var; V. 87.1 var.Sedert 1880 slechts viermaal door ons verhandeld, waarvan een exemplaar zich nu in de collective van de Nederlandsche Bank bevindt.27.74 g. RRR. Uiterst zeldzaam jaar. Zeer fraai

Estimate: 300 EUR