Schulman b.v. > Auction 373Auction date: 15 December 2022
Lot number: 345

Price realized: 21,600 EUR   (Approx. 22,996 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:


Provinical - HOLLAND Provincie 1581 - 1795
1 Gulden 1681, Gold In goud geslagen op het gewicht van 5 dukaten. Type I var. Staande Nederlandse maagd HAC NITIMVR – HANC TVEMVR. Kz. gekroond provinciaal wapen zonder waardeaanduiding MO: NO: ARGENT: COMIT: HOLL˙, jaartal boven de kroon. Gladde rand.Delm. 801; V. 52.2.Reeds in 1679 ontstond er het idee om weer, na enkele eeuwen, over te gaan op het aanmunten van zilveren guldens. De staten van het gewest Holland namen het initiatief; de stempelsnijder-generaal, de befaamde Daniël Drappentier, werd gevraagd een aantal proeven te vervaardigen ter beoordeling. In 1680 presenteerde hij verschillende modellen, waaronder de stukken met een fraai-uitgevoerde leeuw op de voorzijde en een ander experiment waarop Pallas zonder zuil is afgebeeld op deze zijde. Uiteindelijk bleek de keuze te vallen op het inmiddels iconische model uit 1681; Pallas met zuil en 'piek' met daarop een vrijheidsmuts. De gouden afslag die wij hier mogen aanbieden is van het model zoals toen is ingevoerd; het zal ongetwijfeld dienst hebben gedaan als presentatiestuk om het nieuwe ontwerp aan hoogwaardigheidsbekleders te introduceren.17.34 g. RRR Uitzonderlijke kwaliteit voor dit type, met een fraaie oranje-kleurige patina FDC

Estimate: 20000 EUR

Match 1:
Schulman b.v. > Auction 373Auction date: 15 December 2022
Lot number: 417

Price realized: 11,000 EUR   (Approx. 11,711 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:


Provinical - UTRECHT Provincie 1581 - 1795
½ Gulden 1682, Gold In goud geslagen op het gewicht van 4 dukaten. Staande Nederlandse maagd HAC NITIMVR – HANC TVEMVR. Kz. gekroond provinciaal wapen zonder waardeaanduiding en met jaartal boven de kroon MO· NO· ARGENT· ORDIN· TRAI. Gladde rand.Delm. 980; V. cf. 110.5.Uit veiling Triton XIX van 6 jan. 2016, no. 2563 (coll. Lawrence A. Adams) -> uit veiling Quality Sales van 25 sept. 1978, no. 990 -> uit veiling Hans Schulman van 24 april 1951, no. 3340 (coll. A. M. Tracey Woodward).13.92 g. RRR. Uiterst zeldzaam Gematterde details met glanzende velden Vrijwel FDC/Prooflike

Estimate: 10000 EUR

Match 2:
Schulman b.v. > Auction 373Auction date: 15 December 2022
Lot number: 416

Price realized: 16,000 EUR   (Approx. 17,034 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:


Provinical - UTRECHT Provincie 1581 - 1795
1 Gulden 1739, Gold In goud geslagen op het gewicht van 4 dukaten. Type IIId. Staande Nederlandse maagd, jaartal in de afsnede, mt. stadsschild rechts van hoed HAC NITIMVR – HANC TVEMVR. Kz. generaliteitswapen tussen waarde I – G. Omschrift MO: ARG: ORD: FŒD: BELG: TRAI·. Gladde rand.Delm. 979; V. 111.2.Uit veiling Schulman 342 van 9 juli 2013, no. 139 -> uit veiling Schulman 175 van 8 jun. 1931, no. 1333.13.94 g. RRR. Uiterst zeldzaam Prachtig

Estimate: 15000 EUR

Match 3:
Schulman b.v. > Auction 375Auction date: 6 April 2023
Lot number: 1044

Price realized: This lot is for sale in an upcoming auction - Bid on this lot
Lot description:


Provinical - UTRECHT Provincie 1581 - 1795
Scheepjesschelling 1788, Gold In goud geslagen op het gewicht van 2 dukaten. Type IV. Driemaster CONCORDIA RES PARVÆ CRESCVNT. Kz. gekroond provinciewapen met stadsschild in het hart tussen waarde 6 – S, jaartal boven de kroon MO: NO: ARG: ORDIN: TRAIECT·. Kabelrand.Delm. 987; V. 113.4.In de afgelopen 35 jaar is dit jaartal slechts 3 keer bij ons voorgekomen.6.91 g RRR. Ondanks het kleine hakje op de rand een schitterend stuk in sublieme kwaliteit Vrijwel FDC

Estimate: 3000 EUR

Match 4:
Schulman b.v. > Auction 373Auction date: 15 December 2022
Lot number: 342

Price realized: 320 EUR   (Approx. 341 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:


Provinical - HOLLAND Provincie 1581 - 1795
Bezemstuiver 1739, Gold In goud geslagen op het gewicht van een halve dukaat. In het veld · ❀ · / HOL / LAN / DIA· / jaartal. Kz. pijlenbundel tussen I – S in een tulprand. Gladde rand.Delm. 820; V. 56.6.1.73 g. Vrijwel prachtig

Estimate: 300 EUR

Match 5:
Schulman b.v. > Auction 373Auction date: 15 December 2022
Lot number: 343

Price realized: 190 EUR   (Approx. 202 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:


Provinical - HOLLAND Provincie 1581 - 1795
Bezemstuiver 1741, Gold In goud geslagen op het gewicht van een halve dukaat. In het veld · ❀ · / HOL / LAN / DIA· / jaartal. Kz. pijlenbundel tussen I – S in een tulprand. Gladde rand.Delm. 820; V. 56.6.1.61 g. RR Montagespoor, opgewreven Vrijwel zeer fraai

Estimate: 200 EUR