Macho & Chlapovič > Auction 29Auction date: 14 October 2022
Lot number: 1719

Price realized: 26 EUR   (Approx. 25 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


Czechoslovakia (1918-1939), Period after 1918
Medals and badges (24 pcs). Sports theme
Various medals and badges with a sports theme from the territory of Czechoslovakia. Medals made of various metals, including several silver medals, e.g. Moravská Červená Voda Cycling Club, For Prowess, For Sports Prowess and Czechoslovak Athletics Tribute to the Unknown Soldier 10/28/1928. Silver medals are stamped.

Tschechoslowakei (1918-1939), Zeitraum nach 1918
Medaillen und Abzeichen (24 Stk.). Sportthema
Verschiedene Medaillen und Abzeichen mit Sportthema aus dem Gebiet der Tschechoslowakei. Medaillen aus verschiedenen Metallen, darunter mehrere Silbermedaillen, z.B. Moravská Červená Voda Cycling Club, Für Tapferkeit, Für Sportliche Tapferkeit und Tschechoslowakische Leichtathletik Hommage an den unbekannten Soldaten 28.10.1928 Silbermedaillen sind gestempelt.

ČSR (1918-1939), Období po 1918
Medaily a odznaky (24 ks). Sportovní tematika
Různé medaile a odznaky se sportovní tematikou z území Československa. Medaile z různých kovů, mimo jiné několik stříbrných medailí, např. Cyklistický klub Moravská Červená Voda, Za Zdatnost, Za Sportovní Zdatnost a Hold Československé Atletiky Neznámému Vojínu 28. 10. 1928. Stříbrné medaile jsou puncovány.


about EF / UNC

Starting price: 20 EUR