Macho & Chlapovič > Auction 29Auction date: 14 October 2022
Lot number: 1056

Price realized: 220 EUR   (Approx. 215 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


Přemysl II Ottokar, Bohemia
Bracteate. Moravia
Traces of corrosion. Broken off. Slightly broken.

Přemysl II. Ottokar, Böhmen
Brakteat. Mähren
Korrosionsspuren. Abgespaltet. Leicht geborsten.

Přemysl II. Otakar, Bohemika
Brakteát. Morava
Stopy koroze. Vylomený. Mírně prasklý ražbou.


about EF / about EF

Starting price: 10 EUR