Macho & Chlapovič > Auction 29Auction date: 14 October 2022
Lot number: 1054

Price realized: 48 EUR   (Approx. 47 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


Vladislaus Henry, Margrave of Moravia, Bohemia
Pfennig. Moravia
Somewhat weakly struck. Light traces of corrosion. Slightly broken off.
Rare!

Vladislav Heinrich, Markgraf von Mähren, Böhmen
Pfennig. Mähren
Leichte Prägeschwäche. Kleine Korrosionsspuren. Leicht abgespaltet.
Selten!

Vladislav I. Jindřich, markrabě moravský, Bohemika
Denár. Morava
Mírně nedoražený. Drobné stopy koroze. Nepatrně vylomený.
Vzácný!

0,64 g, 15-16 mm,
good VF / good VF

Starting price: 30 EUR