Macho & Chlapovič > Auction 29Auction date: 14 October 2022
Lot number: 104

Price realized: 2,600 EUR   (Approx. 2,536 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


Bohemian Revolt, House of Habsburg
24 Kreutzer 1620. Joachimsthal.
Slight double strike. Light traces of corrosion.
Rare!

Ständeaufstand in Böhmen, RDR
24 Kreuzer 1620. Joachimsthal.
Leichter Doppelschlag. Kleine Korrosionsspuren.
Selten!

České stavovské povstání, Období vlády Habsburků
24 Grajciar 1620. Jáchymov.
Nepatrný dvojráz. Drobné stopy koroze.
Vzácný!

Centurio Lengefelder, 7,25 g, 31-32 mm, Ag, Janovský 9b, Halačka 591,
about UNC / about UNC

Starting price: 220 EUR