Macho & Chlapovič > Auction 29Auction date: 14 October 2022
Lot number: 103

Price realized: 700 EUR   (Approx. 683 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


Bohemian Revolt, House of Habsburg
24 Kreutzer 1619. Prague.
Remains of mint lustre in the fields. Somewhat weakly struck. Slight double strike.

Ständeaufstand in Böhmen, RDR
24 Kreuzer 1619. Prag.
Überreste der spiegelnden Felder. Leichte Prägeschwäche. Leichter Doppelschlag.

České stavovské povstání, Období vlády Habsburků
24 Grajciar 1619. Praha.
Zbytky ražebního lesku v plochách. Mírně nedoražený. Nepatrný dvojráz.

Beneš Hübmer, 7,8 g, 30-31 mm, Ag, Janovský 2b/2a var. (7 teček), Halačka 569,
good EF / good EF

Starting price: 180 EUR