Macho & Chlapovič > Auction 29Auction date: 14 October 2022
Lot number: 102

Price realized: 1,400 EUR   (Approx. 1,365 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


Bohemian Revolt, House of Habsburg
24 Kreutzer 1619. Kuttenberg.
Mint lustre in the fields. Slight double strike. Light traces of corrosion. Somewhat weakly struck.

Ständeaufstand in Böhmen, RDR
24 Kreuzer 1619. Kuttenberg.
Spiegelnde Felder. Leichter Doppelschlag. Kleine Korrosionsspuren. Leichte Prägeschwäche.

České stavovské povstání, Období vlády Habsburků
24 Grajciar 1619. Kutná Hora.
Ražební lesk v plochách. Nepatrný dvojráz. Drobné stopy koroze. Mírně nedoražený.

Šebestián Höltzl, 7,85 g, 30-31 mm, Ag, Janovský 6b var. (7 teček), Halačka 574,
about UNC / about UNC

Starting price: 220 EUR