Macho & Chlapovič > Auction 29Auction date: 14 October 2022
Lot number: 93

Price realized: 15,000 EUR   (Approx. 14,628 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


Schlick. Johann Albin, House of Habsburg
Silver medal (1600). On the occasion of his marriage to Johanna von Wildenfels
Bohemian nobleman, representative of the Bohemian Estates, whose estates of Sokolov and Doupov were confiscated after the lost battle of Bílá Hora. Cast, original.
Extremely rare!

Schlick. Johann Albin, RDR
Silbermedaille (1600). Auf seine Vermählung mit der Freiin Johanna von Wildenfels
Böhmischer Adeliger, ein Vertreter der böhmischen Stände, dessen Herrschaften Falkenau und Duppau infolge der verlorenen Schlacht am Weißen Berg konfisziert wurden. Zeitgenössischer Guss. Hochwertige gießtechnische Arbeit.
Von allergrößter Seltenheit!

Šlikové. Jan Albín, Období vlády Habsburků
Strieborná medaila (1600). Na svatbu s Johanou svobodnou paní z Wildenfelsu
Český šlechtic, představitel českých stavů, kterému byla po prohráné bitvě na Bílé hoře zkonfiskována jeho panství Sokolov a Doupov. Litá, původní. Kvalitní litecká práce.
Extrémně vzácná!

57,25 g, 39-40 mm, Ag, Donebauer 3786, Ex UBS 11/1982 Basel #1143, UBS 52/2001 Basel #2743,
good VF / good VF

Starting price: 8000 EUR