Macho & Chlapovič > Auction 29Auction date: 14 October 2022
Lot number: 25

Price realized: 16,000 EUR   (Approx. 15,604 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


Vladislaus II of Bohemia, Bohemia
Prague Groschen (piedfort). Kuttenberg.
Extraordinary specimen! Traces of original gilding. Traces of mounting. Light traces of corrosion. Old sachet. With a few exceptions, all the thick Prague coins of the two Jagiellonian rulers are contemporarily gilded and have a contemporary loop for hanging. Considering the usual state of preservation, this is an exceptionally well-preserved specimen. The authenticity was verified, among other things, by comparison with several pieces from the collection of the National Museum in Prague. From the collection of Jiří Zedtwitz.
Extremely rare!

Vladislaus II. von Böhmen, Böhmen
Prager Groschen (Dickstück). Kuttenberg.
Prachtexemplar! Spuren der ursprünglichen Vergoldung. Henkelspur. Kleine Korrosionsspuren. Alter Beutel. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle dicken Prager Groschen der beiden jagellonischen Monarchen vergoldet und mit einer Aufhängeöse versehen. In Anbetracht des üblichen Erhaltungszustandes handelt es sich um ein außergewöhnlich gut erhaltenes Exemplar. Die Echtheit wurde u. a. durch Vergleich mit mehreren Stücken aus der Sammlung des Nationalmuseums in Prag überprüft. Aus der Sammlung von JUDr. Jiří Zedtwitz.
Von allergrößter Seltenheit!

Vladislav II. Jagellonský, Bohemika
Pražský groš (hrubý). Kutná Hora.
Výjimečný exemplář! Stopy původního zlacení. Stopa po závěsu. Drobné stopy koroze. Starý sáček. Až na výjimky jsou všechny tlusté pražské groše obou jagellonských panovníků dobově zlaceny a dobově opatřeny ouškem k zavěšení. S ohledem na obvyklý stav dochování se jedná o výjimečně zachovalý exemplář. Pravost byla mj. ověřena srovnáním s několika kusy ze sbírky Národního muzea v Praze. Ze sbírky JUDr. Jiřího Zedtwitze.
Extrémně vzácný!

13,25 g, 29–30 mm, Ag, Hásková Av.: XIII.e/6 Rv.:XVI.a/1,
EF / EF

Starting price: 5000 EUR