Schulman b.v. > Auction 372Auction date: 28 July 2022
Lot number: 640

Price realized: 3,000 EUR   (Approx. 3,036 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


HISTORIEPENNIGEN - HISTORICAL MEDALS - OP HET OVERLIJDEN VAN WILLEM FREDERIK HENDRIK PRINS DER NEDERLANDEN 1879, by door J.P. Menger. Portret naar rechts. Kz. grafmonument met gesluierde vrouw.Zw. 477; Bax 130.Uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 2273 (opbrengst: 3.300 Gulden!) -> Uit collectie dr. A.J. Bemolt van Loghum Slaterus -> Uit particuliere aankoop Jacques Schulman 1951. Derde zoon van Koning Willem II, dikwijls de 'Zeevaarder' genoemd. Sinds 1850 stadhouder van het groothertogdom Luxemburg. Gehuwd met Amalia van Saxen-Weimar en met Maria van Pruissen. Prins Hendrik steunde de Nederlandse scheepvaartondernemingen krachtig. Zijn naam bleef o.m. bewaard in de Prins Hendrik-Stichting (voor oude zeelieden) te Egmond.AR 58.96 g. 50.6 mm. RRRR. Van de allerhoogste zeldzaamheid in zilver, aan ons zijn slechts twee exemplaren bekend. Lichte haarlijntjes. Glanzende velden en gematteerde details Vrijwel FDC

Estimate: 2000 EUR