Schulman b.v. > Auction 372Auction date: 28 July 2022
Lot number: 628

Price realized: 380 EUR   (Approx. 385 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


HISTORIEPENNIGEN - HISTORICAL MEDALS - 1e EEUWFEEST VREDE VAN MÜNSTER / CENTENARY OF THE PEACE OF WESTPHALIA 1748/(later werk) Nederlandse leeuw vertrapt wapens voor monument met portretten van Willem I, Maurits en Frederik Hendrik van Oranje, op de sokkel de hoofden van Egmont en Hoorne. Kz. de prins offert op het vredesaltaar in aanwezigheid van het volk.Vgl. VvL. 270; Pax 193; DPR III 1073.Pb gegoten en gebruneerd 60.8 mm Zeer fraai +

Estimate: 100 EUR