Jean Elsen & ses Fils S.A. > Auction 151Auction date: 10 June 2022
Lot number: 813

Price realized: 200 EUR   (Approx. 213 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


NEDERLAND, FRIESLAND, Graafschap, Egbert II (1068-1090), AR denarius, 1068-1077 (?), zonder muntplaats. Vz/ + VECBERTVS Gekroond bb. v.v. Kz/ [+ VE]CBERTVSV Bb. van Simon en Judas onder een kruis. Ilisch I, 22.11 var.; Dan. 526 var. 0,52g Zeer zeldzaam Gereinigd. Zwak op kz.
Zeer Fraai
Very Fine

Estimate: 250 EUR