Jean Elsen & ses Fils S.A. > Auction 151Auction date: 10 June 2022
Lot number: 806

Price realized: 85 EUR   (Approx. 91 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


NEDERLAND, FRIESLAND, Graafschap, Godfried met de Baard, hertog van Neder-Lotharingen, AR denarius, ca. 1050. Vz/ Hoofd v.v. met baard. Kz/ Gebouw met kruis. Dan. 1311 (Hildesheim ?); Jesse 28 (Stade). 0,97g Gereinigd. Deels zwak geslagen.
Zeer Fraai
Very Fine

K. Giesen schrijft deze denarius toe aan Godfried met de Baard (Überlegungen zum Typ Dannenberg 1311, JMP 95, 2008, p. 65-83). Hij weerlegt de oude toewijzing aan Hildesheim, aan graaf Ordulf of aan graaf Udo II van Stade en situeert deze denarius in een fries atelier, juist voor de emissie van de twee typen met legende MERE CIVITAS.

Estimate: 75 EUR