Jean Elsen & ses Fils S.A. > Auction 151Auction date: 10 June 2022
Lot number: 803

Price realized: 360 EUR   (Approx. 383 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


NEDERLAND, DEVENTER, Koenraad van Zwaben, bisschop van Utrecht (1076-1099), AR denarius, Deventer. Vz/ CONRADVS Bb. r. met staf. Kz/ + DAV[ENT]RIA (teruglopend) Kruis met in het midden een ster in een cirkel. Ilisch I, 1.31 var.; Dan. 575a var. 0,71g Zeer zeldzaam Gekreukeld.
Zeer Fraai
Very Fine

Estimate: 250 EUR