Macho & Chlapovič > Auction 28Auction date: 22 April 2022
Lot number: 2184

Price realized: 280 EUR   (Approx. 302 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


Francis Joseph I, Austrian Empire
Medal 1879. On 100th anniversary of unification of southern parts of the country (just as Banat, Wallachia and part of Serbia) with Hungary
Extraordinary piece with nice luster in the fields! Nice patina.

Franz Joseph I., Kaisertum Österreich
Medaille 1879. Auf die 100. Jahrfeier der Wiedervereinigung der südlichen Landesteile (wie Banat, Wallachei und Teile Serbiens) mit Ungarn
Prachtexemplar mit spiegelnden Feldern! Schöne Patina.

František Josef I., Rakouské cisařství
Medaile 1879. K 100. výročí sjednocení jižních částí země (jako je Banát, Valašsko a části Srbska) s Maďarskem
Výjimečný exemplář s ražebním leskem v plochách! Pěkná patina.

C. Radnitzky, 48,85 g, 52 mm, Ae, Hladká hrana, Hauser 1668, Wurzbach 6048, UNC / UNC,

Starting price: 80 EUR