Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 13Auction date: 9 March 2024
Lot number: 10187

Price realized: 86 EUR   (Approx. 94 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:
Roman Imperial, Probus, Antoninianus - NGC Ch XF

NGC graded with a strike 5/5 and 4/5 for surface.

Roman Imperial

Probus (276-282), Antoninianus 279, Rome mint

Obverse: radiate, cuirassed bust left, holding spear and shield

IMP PROBVS AVG

Reverse: hexastyle temple, with statue of Roma seated facing, holding Victory and sceptre, R(crescent)Γ in exergue


ROMAE AETER

Diameter 23 mm, weight 3.73 g


Moneta w gradingu NGC z oceną za jakość bicia 5/5 oraz za powierzchnię 4/5.

Cesarstwo Rzymskie


Probus (276-282), Antoninian 279, mennica Rzym


Awers: popiersie w corona radiata i i zbroi w prawo


IMP PROBVS AVG

Rewers: sześciokolumnowa świątynia z posągiem siedzącej Romy, trzymającej Wiktorię i berło, w odcinku R(półksiężyc)Γ


ROMAE AETER

Średnica 23 mm, waga 3.73 g
Reference: RIC 186
Grade: NGC Ch XF

Roman Probus Antoninianus

Starting price: 48 EUR