Davissons, Ltd. > E-Auction 47Auction date: 6 September 2023
Lot number: 140

Price realized: 120 USD   (Approx. 112 EUR)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Trebonianus Gallus. A.D. 251-253. Æ sestertius. 15.72 gm. 26 mm. Rome mint. His laureate, draped, and cuirassed bust right; IMP CAES C VIBIVS TREBONIANVS GALLVS AVG / Pietas standing left, raising both hands; PIETAS AVGG S C. RIC IV.3 116a. Good Very Fine; handsome green and red patina with earthen highlights; well centered on typical flan for issue. Expressive portrait.

Estimate: 150 USD

Match 1:
Davissons, Ltd. > E-Auction 48Auction date: 6 December 2023
Lot number: 124

Price realized: 120 USD   (Approx. 111 EUR)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Trajan Decius. A.D. 249-251. AR antoninianus. 4.29 gm. 21 mm. Rome mint. His radiate, draped, and cuirassed bust right; IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG / Emperor on horseback prancing left, raising hand and holding scepter; ADVENTVS AVG. RIC IV.3 11b. RSC 4. Extremely Fine; lustrous and choice.

Estimate: 150 USD

Match 2:
Davissons, Ltd. > E-Auction 47Auction date: 6 September 2023
Lot number: 135

Price realized: Unsold
Lot description:
Gordian III. A.D. 238-244. AR antoninianus. 3.43 gm. 24 mm. Rome mint. His radiate, draped, and cuirassed bust right; IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG / Jupiter standing right, holding scepter and thunderbolt; IOVI STATORI. RIC IV.3 84. RSC 109. Choice Extremely Fine; beautiful light minty tone; very slight die shift/double strike on obverse; crisply struck on a broad flan with a slightly ragged edge.

Estimate: 150 USD

Match 3:
Davissons, Ltd. > E-Auction 47Auction date: 6 September 2023
Lot number: 139

Price realized: 120 USD   (Approx. 112 EUR)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Philip II. A.D. 247-249. Æ sestertius. 15.39 gm. 28 mm. Rome mint. His laureate and draped bust right; IMP M IVL PHILIPPVS AVG / Mars advancing right, holding spear and trophy; VIRTVS AVGG S C. RIC IV.3 263. Near Extremely Fine / Very Fine; dark brown and red patina with some light green patination; slight corrosion/roughness. Exceptional portrait.

Estimate: 150 USD

Match 4:
Davissons, Ltd. > E-Auction 48Auction date: 6 December 2023
Lot number: 119

Price realized: 120 USD   (Approx. 111 EUR)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Maximinus I. A.D. 235-238. Æ sestertius. 14.08 gm. 26 mm. Rome mint. Struck A.D. 236. His laureate, draped, and cuirassed bust right; IMP MAXIMINVS PIVS AVG / Emperor standing left, leaning on spear and raising hand, between three standards; P M TR P II COS P P S C. RIC IV.2 33. Very Fine; dark brown patina; fine portrait.

Estimate: 125 USD

Match 5:
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 12Auction date: 29 September 2023
Lot number: 920

Price realized: 27 EUR   (Approx. 29 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Roman Imperial, Trebonianus Gallus, Antoninianus

Roman Imperial

Trebonianus Gallus (251-253), Antoninianus 251-253, Antioch mint

Obverse: radiate, draped and cuirassed bust right

IMP C C VIB TREB GALLVS P FAVG

Reverse: Aequitas, standing left, holding scales and cornucopiae, • in exergue

VBERITAS AVG

Diameter 22 mm, weight 4.06 g

Trebonian Gallus was proclaimed emperor by the army when his predecessor Trajan Decius, along with his older son, Herennius Etruscan, died in the Battle of the Goths at Abrittus in late 251. The election was quickly accepted by the Senate, elevating the younger son of Decius Hostilian to Augustus. Hostilian was soon killed by the plague, and the Trebonians with their son Volusian, co-ruler raised to the rank of Augustus after Hostilian's death, ruled only until August 253, when they were killed by their own soldiers. The proclamation on the reverse of 'universal happiness' is here only wishful propaganda - in fact the situation of the Roman Empire, threatened by the Germans from the north and the Sassanids from the east, was extremely difficult.

Cesarstwo Rzymskie

Trebonianus Gallus (251-253), Antoninian 251-253, mennica Antiochia

Awers: popiersie cesarza w corona radiata, płaszczu i zbroi w prawo

IMP C C VIB TREB GALLVS P F AVG

Rewers: AEQVITAS stojąca w lewo, trzymająca wagę i róg obfitości, w odcinku •

VBERITAS AVG

Średnica 22 mm, waga 4.06 g

Trebonian Gallus został obwołany cesarzem przez armię, gdy jego poprzednik Trajan Decjusz wraz ze starszym synem, Herenniuszem Etruskusem, zginął w bitwie z Gotami pod Abrittus pod koniec 251 r. Wybór szybko zaakceptował senat, podnosząc jednocześni do rangi augusta młodszego syna Decjusza - Hostyliana. Hostylian wkrótce zginął wskutek zarazy, zaś Trebonian ze swym synem Woluzjanem, współpanującym podniesionym po śmierci Hostyliana do rangi augusta, panowali raptem do sierpnia 253, gdy zostali zabici przez własnych żołnierzy. Głoszenie na rewersie 'powszechnej szczęśliwości' jest tu jedynie życzeniową propagandą - w rzeczywistości sytuacja Imperium Romanum, zagrożonego przez Germanów od północy i Sasanidów od wschodu, była niezmiernie trudna.
Reference: RIC 81
Grade: VF

Roman Imperial Trebonianus Gallus Antoninianus

Starting price: 7 EUR