Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 11Auction date: 4 March 2023
Lot number: 7615

Price realized: 190 EUR   (Approx. 201 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:
Roman Imperial, Marcus Aurelius, Sestertius - RARE

Very fine and rare Marcus Aurelius sestertius minted on the occasion of a congiarium - an occasional donation distributed among the people of ancient Rome. Apart from the Emperor himself, Commodus, the son and successor of Marcus Aurelius, appears on the reverse too, together with a personification of Liberalitas - the ruler's generosity.

Green patina.

Roman Imperial

Marcus Aurelius (161-180), Sestertius 176-177, Rome mint

Obverse: laureate head right

M ANTONINVS AVG GERM SARM TR P XXXI

Reverse: on platform Marcus Aurelius and Commodus, togate, seated left on curule chair; before them, Liberalitas holding abacus and cornucopiae; below, citizen, togate, standing right on steps of platform


IMP VIII COS III P P LIBERALITAS AVG VII S C

Diameter 30 mm, weight 23.97 g


Ładny i rzadki sesterc Marka Aureliusza bity z okazji congiarium - okolicznościowej darowizny rozdzielanej wśród ludu Starożytnego Rzymu. Oprócz samego cesarza na rewersie pojawia się postać Kommodusa, syna i następcy Marka Aureliusza, oraz personifikacja rzymskiej Liberalitas - hojności władcy.

Zielona patyna.

Do monety dołączona karteczka ze zbioru.

Cesarstwo Rzymskie

Marek Aureliusz (161-180), Sesterc 176-177, mennica Rzym

Awers: głowa w wieńcu laurowym w prawo

M ANTONINVS AVG GERM SARM TR P XXXI

Rewers: na podwyższeniu ubrani w togi Marek Aureliusz i Kommodus siedzący obok siebie na krzesłach kurulnych; przed nimi stojąca Liberalitas trzymająca Abakus i róg obfitości; z lewej obywatel wchodzący po stopniach na podwyższenie


IMP VIII COS III P P LIBERALITAS AVG VII S C

Średnica 30 mm, waga 23.97 g

Reference: RIC 1207
Grade: VF+

ANCIENT ANTIKE античный Roman Imperial Römische Kaiserreich Marcus Aurelius

Starting price: 171 EUR