Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 11Auction date: 4 March 2023
Lot number: 7569

Price realized: 256 EUR   (Approx. 271 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:
Roman Republic, Aemilius Scaurus, Plautius Hypsaeus, Denarius - RARE, without scorpion

Interesting denarius, minted in Rome in 58 BC, signed by both curule aediles of that year, Marcus Aemilius Scaurus and Publius Plautius Hypsaeus. The offered denarius brings a particularly rich ideological message, the obverse showing the Nabatean king Aretas alludes to Pompey's success in Palestine in 62 BC, who suppressed the revolt of that king and forced him to pay 300 talents of tribute. The reverse, however, praises the family of Publius Plautius Hypsaeus, recalling the success of his ancestor, consul Gaius Plautius Decianus, who in 329 BC conquered the city of Privernum.

Rare variety without scorpion on reverse.


Roman Republic

M. Aemilius Scaurus, P. Plautius Hypsaeus (58 BC), Denarius 58 BC, Rome mint

Obverse: kneeling right King Aretas of Nabataea, holding olive branch and reins of camel beside him, SC on right, REX

ARETAS in exergue

M SCAVR AED CVR

Reverse: Jupiter in quadriga left, holding reins in left hand and hurling thunderbolt with right, without scorpion below horses,

CAPTV on right, C HVPSAE COS PREIVE in exergue

P•HVPSAE AED CVR

Diameter 17 mm, weight 4.06 g


Ciekawy denar wybity w Rzymie w 58 roku pne, sygnowany przez obydwu edylów kurulnych tego roku, Marka Emiliusza Skaurusa i Publiusza Plautiusa Hypsaeusa. Oferowany denar przynosi szczególnie bogaty przekaz ideologiczny, awers ukazujący króla nabatejskiego Aretasa nawiązuje do sukcesu Pompejusza w Palestynie w 62 roku pne, który stłumił rewoltę tegoż króla i zmusił go do zapłaty 300 talentów daniny. Rewers natomiast przynosi pochwałę rodu Publiusza Plautiusa Hypsaeusa, przypominając sukces jego przodka, konsula Gajusza Plaucjusza Decjanusa, który w 329 roku pne zdobył miasto Privernum.

Rzadka odmiana bez skorpiona na rewersie.

Pięknie zachowany, menniczej świeżości egzemplarz.


Republika Rzymska

M. Aemilius Scaurus, P. Plautius Hypsaeus (58 pne), Denar 58 pne, mennica RzymAwers: klęczący w prawo król Aretas, trzymający w prawej ręce gałązkę, lewą trzymającą za uzdę

wielbłąda, na dole REX ARETAS, w lewym polu EX, w prawym polu SC

M SCAVR AED CVR


Rewers: Jowisz w kwadrydze w lewo, trzymający wodze w lewej ręce, a prawą ciskając piorun, bez skorpiona pod końmi, w prawym polu CAPTV, w odcinku C HVPSAE COS PREIVE

P•HVPSAEVS AED CVR


Średnica 17 mm, waga 4.06 g
Reference: Crawford 422/1b, Sydenham 912
Grade: XF+

Roman Republic Aemilius Scaurus, Plautius Hypsaeus Denarius ANCIENT ANTIKE античный Roman Republic Römische Republik

Starting price: 214 EUR