Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 10Auction date: 1 October 2022
Lot number: 7162

Price realized: 47 EUR   (Approx. 46 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Roman Provincial, Syria, Seleucis and Pieria, Traian Decius, Billon tetradrachm

Roman Provincial


Syria, Seleucia and Pieria, Taian Decius (244-249), Billon tetradrachm 249-251, Antioch mint

Obverse: laureate, draped and cuirassed bust right

ΑΥΤ Κ Γ ΜЄ ΚΥ ΤΡΑΙΑΝΟϹ ΔЄΚΙΟϹ ϹЄΒ


Reverse: eagle standing left on palm branch with wreath in beak, SC in exerque,

ΔHAMPX ЄΞ OYCIAC


Diameter 25 mm, weight 11.39 g


Rzym Prowincjonalny


Syria, Seleucja i Pieria, Tajan Decjusz (249-251), Tetradrachma bilonowa 249-251, mennica Antiochia

Awers: popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo

ΑΥΤ Κ Γ ΜЄ ΚΥ ΤΡΑΙΑΝΟϹ ΔЄΚΙΟϹ ϹЄΒ


Rewers: orzeł stojący w lewo na gałązce palmowej, trzymający w dziobie wieniec, w odcinku SC

ΔHAMPX ЄΞ OYCIAC

Średnica 25 mm, waga 11.39 gReference: Prieur 579
Grade: XF-

Roman Syria Seleucis Pieria Antioch PhilipANCIENT ANTIKE античный Roman Provincial Römische Provinzial Trajan Decius

Starting price: 43 EUR

Match 1:
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 10Auction date: 1 October 2022
Lot number: 7163

Price realized: 47 EUR   (Approx. 46 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Roman Provincial, Syria, Seleucis and Pieria, Trajan Decius, Tetradrachm

Roman Provincial

Syria, Seleucis and Pieria, Trajan Decius (249-251), Tetradrachm, Antioch mint

Obverse: radiate, draped and cuirassed bust of Trajan Decius to right, below bust

ΑΥΤ Κ Γ ΜЄ ΚΥ ΔЄΚΙΟC ΤΡΑΙΑΝΟC CЄΒ

Reverse: eagle with spread wings standing right, holding wreath in beak, SC in exerque


ΔΗΜΑΡΧ ЄΞΟΥCΙΑCDiameter 26 mm, weight 11.73 g

Rzym Prowincjonalny

Syria, Seleucja i Pieria, Trajan Decjusz (249-251), Tetradrachma, mennica Antiochia

Awers: popiersie cesarza w prawo, w koronie radialnej, pod popiersiem SC w odcinku

ΑΥΤ Κ Γ ΜЄ ΚΥ ΔЄΚΙΟC ΤΡΑΙΑΝΟC CЄΒ

Rewers: orzeł w prawo w dziobie trzyma wieniec


ΔΗΜΑΡΧ ЄΞΟΥCΙΑC

Średnica 26 mm, waga 11.73 gReference: Prieur 579
Grade: VF+/XF-

Roman Provincial Syria, Seleucis and Pieria Trajan Decius TetradrachmANCIENT ANTIKE античный Roman Provincial Römische Provinzial Trajan Decius

Starting price: 43 EUR

Match 2:
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 10Auction date: 1 October 2022
Lot number: 7159

Price realized: 47 EUR   (Approx. 46 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Roman Provincial, Syria, Seleucis and Pieria, Antioch, Philip I, Billon tetradrachm

Roman Provincial


Syria, Seleucia and Pieria


Philip I (244-249), Billon tetradrachm 249, Antioch mint


Obverse: laureate, draped and cuirassed bust right

AVTOK K M IOVΛI ΦIΛIΠΠOC CCB

Reverse: eagle standing right with wreath in beak, ANTIOXIA SC in exerque

ΔHMAΡX EΞOYCIAC YΠATO Γ


Diameter 28 mm, weight 11.81 g

Rzym Prowincjonalny


Syria, Seleucja i Pieria

Filip I (244-249), Tetradrachma bilonowa 249, mennica Antiochia

Awers: popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo

AVTOK K M IOVΛI ΦIΛIΠΠOC CCB

Rewers: orzeł stojący w prawo, trzymający w dziobie wieniec, w odcinku ANTIOXIA SC


ΔHMAΡX EΞOYCIAC YΠATO Γ


Średnica 28 mm, waga 11.81 gReference: McAlee 1028, Prieur 415
Grade: VF/VF+

Roman Syria Seleucis Pieria Antioch PhilipANCIENT ANTIKE античный Roman Provincial Römische Provinzial

Starting price: 32 EUR

Match 3:
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 10Auction date: 1 October 2022
Lot number: 7160

Price realized: 49 EUR   (Approx. 48 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Roman Provincial, Syria, Seleucis and Pieria, Antioch, Philip I, Billon tetradrachm

Roman Provincial


Syria, Seleucia and Pieria, Philip I (244-249), Billon tetradrachm 249, Antioch mint

Obverse: laureate, draped and cuirassed bust right

AVTOK K M IOVΛI ΦIΛIΠΠOC CCB

Reverse: eagle standing right with wreath in beak, SC in exerque, A between legs

ΔHMAΡX EΞOYCIAC YPATO D


Diameter 27 mm, weight 11.73 g


Rzym Prowincjonalny


Syria, Seleucja i Pieria, Filip I (244-249), Tetradrachma bilonowa 249, mennica Antiochia

Awers: popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo

AVTOK K M IOVΛI ΦIΛIΠΠOC CCB

Rewers: orzeł stojący w prawo, trzymający w dziobie wieniec, w odcinku SC, A między nogami


ΔHMAΡX EΞOYCIAC YPATO D


Średnica 27 mm, waga 11.73 gReference: BMC 518
Grade: XF-

Roman Syria Seleucis Pieria Antioch PhilipANCIENT ANTIKE античный Roman Provincial Römische Provinzial

Starting price: 43 EUR

Match 4:
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 10Auction date: 1 October 2022
Lot number: 7165

Price realized: 30 EUR   (Approx. 29 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Roman Provincial, Syria, Seleucis and Pieria, Antioch, Trebonianus Gallus, AE

Roman Provincial

Syria, Seleucia and Pieria, Trebonianus Gallus (251-253), AE


Obverse: laureate bust right

ΑΥΤΟΚ Κ Γ ΟΥΙΒ ΤΡΕΒ ΓΑΛΛΟC CΕΒ

Reverse: Tyche of Antioch seated facing with river-god Orontes at feet within tetrastyle temple façade with arched central bay and conical roof set on ornate base, SC in exergue


ANTIOXЄΩN MHTPO KOΛΩN

Diameter 31 mm, weight 18.55 g


Rzym Prowincjonalny

Syria, Seleucja i Pieria, Trebonianus Gallus (251-253), BrązAwers: popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo

ΑΥΤΟΚ Κ Γ ΟΥΙΒ ΤΡΕΒ ΓΑΛΛΟC CΕΒ

Rewers: Tyche siedząca w czterokolumnowej świątyni, bóg rzeki Orontes płynący pod nią, w odcinku SC


ANTIOXЄΩN MHTPO KOΛΩN

Średnica 31 mm, waga 18.55 g


Reference: McAlee 1181
Grade: VF

Roman Syria Seleucis Pieria Antioch Trebonianus GallusANCIENT ANTIKE античный Roman Provincial Römische Provinzial

Starting price: 15 EUR

Match 5:
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 10Auction date: 1 October 2022
Lot number: 7156

Price realized: 85 EUR   (Approx. 83 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description:
Roman Provincial, Syria, Seleucis and Pieria, Antioch, Gordian III, Tetradrachm

Beautifully preserved specimen with plenty of mint luster.


Roman Provincial

Antioch

Gordian III (238-244), BI Tetradrachm 238-240 Antioch mint

Obverse: laureate head right

AYTOK K M ANT ΓOPΔIANOC CEB

Reverse: eagle with slightly raised wings and a wreath in its beak, SC in exerque

ΔHMAPX EΞOVCIAC


Diameter 29 mm, weight 13.47 g

Antioch was seized by Roman troops under Pompey in 64 BC and became the capital of the Roman province of Syria. Under new rule, the city flourished rapidly and soon became Syria's largest metropolis, its military, economic and cultural capital. Great temples, a forum, a theater, an amphitheater, a library, baths, aqueducts and other public buildings were built. The two main streets of the city, crossing at right angles, were decorated with statues and colonnades. This investment was sponsored by the famous Jewish king Herod the Great. Five bridges across the Orontes were built. The huge city became cosmopolitan, although it was always dominated by the Greeks.


Pięknie zachowany egzemplarz z dużą ilością menniczej świeżości.

Rzym Prowincjonalny

Antiochia

Gordian III (238-244), Tetradrachma bilonowa 238-240, mennica Antiochia

Awers: głowa cesarza w wieńcu laurowym w lewo

AYTOK K M ANT ΓOPΔIANOC CEB

Rewers: orzeł z lekko uniesionymi skrzydłami i z wieńcem w dziobie, w odcinku SC

ΔHMAPX EΞOVCIACŚrednica 29 mm, waga 13.47 g


Antiochia została w 64 pne zajęta przez wojska rzymskie pod wodzą Pompejusza i stała się stolicą rzymskiej prowincji Syrii. Pod nowymi rządami miasto szybko rozkwitło i wkrótce stało się największą metropolią Syrii, jej militarną, gospodarczą i kulturalną stolicą. Powstały wielkie świątynie, forum, teatr, amfiteatr, biblioteka, łaźnie, akwedukty i inne budowle użytku publicznego. Dwie główne ulice miasta, krzyżujące się pod kątem prostym, zostały ozdobione posągami i kolumnadami. Tę inwestycję sponsorował znany król żydowski Herod Wielki. Zbudowano pięć mostów przez Orontes. Ogromne miasto stało się kosmopolityczne, choć zawsze dominowali w nim Grecy.
Reference: McAlee 860, Prieur 282
Grade: XF+/XF

Roman Provincial Syria Antioch Gordian tetradrachmANCIENT ANTIKE античный Roman Provincial Römische Provinzial Gordian

Starting price: 86 EUR