Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 10Auction date: 1 October 2022
Lot number: 7162

Price realized: 47 EUR   (Approx. 46 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:
Roman Provincial, Syria, Seleucis and Pieria, Traian Decius, Billon tetradrachm

Roman Provincial


Syria, Seleucia and Pieria, Taian Decius (244-249), Billon tetradrachm 249-251, Antioch mint

Obverse: laureate, draped and cuirassed bust right

ΑΥΤ Κ Γ ΜЄ ΚΥ ΤΡΑΙΑΝΟϹ ΔЄΚΙΟϹ ϹЄΒ


Reverse: eagle standing left on palm branch with wreath in beak, SC in exerque,

ΔHAMPX ЄΞ OYCIAC


Diameter 25 mm, weight 11.39 g


Rzym Prowincjonalny


Syria, Seleucja i Pieria, Tajan Decjusz (249-251), Tetradrachma bilonowa 249-251, mennica Antiochia

Awers: popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo

ΑΥΤ Κ Γ ΜЄ ΚΥ ΤΡΑΙΑΝΟϹ ΔЄΚΙΟϹ ϹЄΒ


Rewers: orzeł stojący w lewo na gałązce palmowej, trzymający w dziobie wieniec, w odcinku SC

ΔHAMPX ЄΞ OYCIAC

Średnica 25 mm, waga 11.39 gReference: Prieur 579
Grade: XF-

Roman Syria Seleucis Pieria Antioch PhilipANCIENT ANTIKE античный Roman Provincial Römische Provinzial Trajan Decius

Starting price: 43 EUR