Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 9Auction date: 26 February 2022
Lot number: 5105

Price realized: 122 EUR   (Approx. 137 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:
Roman Republic, Sextus Pompeius, Denarius - VERY RARE

Very rare denarius minted at the military mint in Sicily.

Ex. Auction 24 Gitbud & Naumann, 2014.


Roman Republic


Sextus Pompeius (40–39 BC), Denarius 40-39 BC, Sicilian military mint

Obverse: bare head of Pompey the Great right, jug behind, lituus before


MAG PIVS IMP ITER

Reverse: Neptune standing left, his foot on prow, between the brothers Anapias and Amphinomus, with their parents on their shoulders


PRÆF CLAS ET ORÆ MARIT EX S C

Weight 3.7 g


Offered coin was minted by the younger son of Pompey the Great (latin Pompeius Magnus), who took the nickname and republican beliefs from his father. When, in 42 BC, the allies in the second triumvirate, Octavian and Antony, defeated the army of Cassius and Brutus at Philippi, Sextus Pompey, who in 43 BC conquered Sicily, became the only enemy of the triumvirs. In 39 BC they made peace with him in Puteoli, giving him proconsular authority in Sicily, Sardinia, Corsica and the Peloponnese. However, after Marcus Agrippa's victory in the naval battle of Naulochos, Sextus's fleet was completely wiped out, and he was killed as a fugitive at Miletus.

Coins minted by Sextus Pompey most often commemorate his famous father.

Bardzo rzadki denar wybity w mennicy wojskowej na Sycylii.

Moneta pochodząca z 24 Aukcji Gitbud & Naumann z roku 2014.


Republika Rzymska


Sextus Pompeius (40–39 pne), Denar 40-39 pne, mennica wojskowa na Sycylii

Awers: głowa Pompejusza Wielkiego w prawo, dzban z tyłu, lituus z przodu


MAG PIVS IMP ITER


Rewers: Neptun stojący w lewo, z nogą na dziobie, między braćmi Anapiaszem i Amphinomusem, z rodzicami na ramionach


PRÆF CLAS ET ORÆ MARIT EX S C

Waga 3.7 g


Oferowana moneta została wybita przez młodszego syna Pompejusza Wielkiego (łac. Pompeius Magnus), który przejął po ojcu przydomek oraz przekonania republikańskie. Gdy w 42 roku pne sprzymierzeni w drugim triumwiracie Oktawian i Antoniusz pokonali pod Filippi wojsko Kasjusza i Brutusa, Sekstus Pompejusz, który w 43 roku pne opanował Sycylię został jedynym wrogiem triumwirów. W 39 roku pne zawarli oni z nim pokój w Puteoli, oddając mu władzę prokonsularną na Sycylii, Sardynii, Korsyce i Peloponezie. Jednak po zwycięstwie Marka Agryppy w bitwie morskiej pod Naulochos flota Sekstusa została całkowicie rozbita, a on zabity jako zbieg w Milecie.

Monety bite przez Sekstusa Pompejusza najczęściej upamiętniają jego słynnego ojca.Reference: Crawford 511/3a, Sydenham 1344
Grade: F+/VF-

Roman Republic Sextus Pompeius DenariusANCIENT ANTIKE античный Roman Republic Römische Republik

Starting price: 112 EUR